De islam, mijn godsdienst
Over les

Wat is de Heilige Qur’ān?

De Heilige Qur’ān is het boek dat Allāh aan de Profeet Mohammed ﷺ heeft ge­zonden. De Heilige Qur’ān bevat de Geboden van Allāh. De moslims moeten hun Imān (geloof) in dit Heilige Boek bewijzen door het in praktijk te brengen.

Hoe is men erachter gekomen dat de Heilige Qur’ān het gezonden Boek van Allāh is?

De Heilige Qur’ān is zelf een uitdaging voor de mens. In de Heilige Qur’ān openbaart Allāh: “Als er iemand is die twijfelt aan de Qur’ān, laat degene dan een hoofdstuk of vers presenteren die beter is dan de Qur’ān”. Veel onge­lovigen hebben geprobeerd dit te doen, maar ­het is hun niet ge­lukt een betere te introduceren én het zal nooit lukken. Deze mensen zijn kāfir.

Wat is zo bijzonder aan de Heilige Qur’ān?

De vorige Geschriften van Allāh konden alleen de Profeten van die tijd uit het hoofd op­zeg­gen, maar de Heilige Qur’ān kun­nen na de Profeet Moham­med ﷺ zelfs zeer jonge kinderen uit het hoofd reciteren. Er zijn zelfs moslim baby’s geboren die de Heilige Qur’ān al uit het hoofd wisten. Wonderbaarlijk is dat!

In hoeveel tijd is de Heilige Qur’ān neergezonden?

De Heilige Qur’ān is gedurende 23 jaren neergezonden aan onze Heilige Profeet ﷺ. Naar gelang er ayaat (verzen) nodig waren zijn deze verzen door de aartsengel Gabriël alayhis salām naar de Profeet gebracht. Soms meer dan één vers.

Hoeveel zegen krijgt iemand die verzen van de ­­ Heilige Qur’ān reciteert?

De Profeet Mohammed ﷺ zegt, dat voor ieder gereciteerde letter uit de Qur’ān Allāh één zegen zal geven dat gelijk staat aan tien zegens.

Wie is iemand die de Heilige Qur’ān niet wil leren reciteren?

De Heilige Profeet ﷺ zegt dat degene die geen verzen van de Heilige Qur’ān kent of wil leren vergeleken kan worden met een leegstand huis.

Welk eerbied verdient de Heilige Qur’ān?

Volgens de overlevering (soennah) van de Profeet ﷺ wordt het eerbiedigen van de Heilige Qur’ān gedaan door het reciteren ­op een schone plaats, beter is dit te doen in de moskee. Degene die verzen uit de Heilige Qur’ān reciteert moet met ­het gezicht in de richting van de Kaaba gaan zitten en vol respect en ple­zier dit Heilige Boek in een niet te hoge tempo reciteren. Voordat je de Heilige Qur’ān aanraakt is het verplicht je te reinigen (woeste). De recitatie begint altijd met “a-oeso biellahi minash shaitanier-radjiem; bismilla­hier-Rahman-ir-Rahiem. Dit betekent: “O Allāh beschermt U mij tegen de Satan; Allāh’s naam is het begin, de Barm­hartige en de Genadevolle.” Verder moeten de aanwezige mensen in aller stilte zitten luisteren.

Wat moet je doen als de Heilige Qur’ān niet meer intact is, met andere woorden wanneer het papier van de Heilige Qur’ān oud is ge­worden en daardoor begint te scheuren?

In dat geval moet de Heilige Qur’ān in een schone handdoek worden gewikkeld en in doos op een reine plaats worden begraven.

Is tegenwoordig de correcte versie van de Heilige Qur’ān verkrijgbaar?

Ja zeker! De Heilige Qur’ān is overal ter wereld nog steeds in de oorspronke­lijke vorm te verkrijgen. Er is geen valse Qur’ān in omloop, omdat Allāh zelf de beschermer is. Ongelovigen proberen vervalsingen te verspreiden, maar Alhamdulillāh (Allāh zij dank) Allāh waakt zelf over de Heilige Qur’ān.

Waarom is de Heilige Qur’ān gestuurd?

Allāh heeft de Heilige Qur’ān gestuurd om de mensen op het Rechte Pad te leiden, zodat de mensen Allāh en de Heilige Profeet Mohammed ﷺ kunnen leren kennen en niet zullen afdwalen.

Oefenbestanden
Geen bijlagen gevonden
Geen bijlagen gevonden
Doe mee met de conversatie
Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
1
Begin met chatten ...