De islam, mijn godsdienst
Over les

Wat is Imān?

Alles accepteren wat de Heilige Profeet Mohammed ﷺ heeft gezegd en met het oprechte hart de Profeet aanvaarden als de laatste Boodschapper van Allāh. Degene die dit doet wordt is een (soenniet) moslim.

Kun je een moslim worden door alleen de kalma op te zeggen zonder dat je de betekenis daarvan weet?

Indien niemand aanwezig is die de kalma kan toelichten, dan is het voldoende als iemand de kalma met eer en geweten opzegt en de godsdienst van Mohammed ﷺ als de juiste en laatste erkent. Zelfs als er iemand is die uitleg kan geven en dat niet doet, dan nog word je een moslim, mits je geloofd in alles wat de Profeet heeft gezegd.

Wie zijn degenen die de Islam niet erkennen?

De mensen die de Islam niet als de laatste godsdienst erkennen en belijden worden kāfir (ongelovigen) genoemd.

Wie wordt een moertad genoemd?

Iemand die de islamitische kalma uitspreekt en toch geen afstand neemt van (of meedoet) aan ongelovig gepraat wordt moertad genoemd.

Wie is een moenafiek?

Iemand die de kalma wel opzegt en zich moslim noemt, maar in zijn hart dit niet meent wordt een moenafiek genoemd.

Wie wordt een moeshriek genoemd?

Degene die naast Allāh Ta’ālā iets anders aanbidt of gelijkwaardig aan Allāh stelt wordt een moeshriek genoemd.

Welke mensen zijn moeshriek?

Moesriek zijn hindoes (deze aanbidden beelden), christenen, joden, vuur­aan­bidders en zij die twee of meer goden aanbidden (polytheïsme).

Zijn binnen de moslims ook moeshrieks?

Neen, moslims accepteren en aanbidden alleen Allāh.

Wie zijn zij die de moslims moeshrieks noemen?

Er zijn enkele groepen van mensen die moslims moeshrieks en ongelovig noemen. Soennie moslims moeten alle contacten met deze mensen vermijden en zelfs uit hun buurt en schaduw blijven.

Mogen wij kāfir (ongelovigen) geen kāfir noemen?

Het is noodzakelijk dat wij onze geloofsgenoten moslims noemen en ongelovigen ‘kāfir’. Het is onzin dat wij ongelovigen geen kāfir mogen noemen. In het laatste hoofdstuk van de Heilige Qur’ān heeft Allāh zelf ongelovigen ‘kāfir’ genoemd.

Oefenbestanden
Geen bijlagen gevonden
Geen bijlagen gevonden
Doe mee met de conversatie
Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
1
Begin met chatten ...