De islam, mijn godsdienst
Over les

Wat is namāz (het Ge­bed)?

Per etmaal moet een moslim verplicht vijfmaal zijn namāz verrichten. Dit gebed heeft Allāh, staat in de Heilige Qur’ān, ver­plicht gesteld. De Profeet heeft dit uitgelegd in de Ahadith (boek der handelingen van de Profeet).

Voor wie is namāz verplicht ge­steld?

Voor eenieder die verstandig is ge­worden (begrip kan opbrengen) is namāz verplicht. Zij die dit verwerpen zijn kāfir.

Is het gebed ook verplicht gesteld voor kinderen?

Zodra de kinderen zeven jaar oud worden moeten ze alvast namāz leren ver­richten (wennen) en zodra zij ongeveer tien jaar oud zijn moeten ze verplicht namāz verrichten.

Kun je wat meer vertellen over namāz?

De Heilige Profeet Mohammed ﷺ zegt, dat wanneer een moslim namāz verricht zijn zonden door Allāh worden vergeven. Wanneer de moslim de namāz verricht opent Allāh de deuren van het Paradijs voor hem. Namāz is de sleutel tot het Paradijs. In de Heilige Qur’ān staat geschreven, dat namāz de moslim beschermt tegen de Satan en slechte daden. Allāh en de Profeet hebben degene die namāz verricht lief. Een moslim heeft er profijt van wanneer hij of zij de verplichting nakomt, Allāh zegent hun werk, handel, leeftijd en geloof.

Wie is iemand die namāz niet verricht?

De Profeet ﷺ heeft gezegd, dat degene die opzettelijk namāz niet verricht, zijn naam op de deuren van de Hel wordt geschreven. Degene die niet de gewoonte heeft namāz tijdig te verrichten zullen op de Dag des Oordeels met de farao’s zijn.

Hoe moet ik omgaan met iemand die namāz niet verricht?

Alle contacten ver­breken; je zult zien dat hij een oprechte Momien (iemand die de namāz verricht) wordt.

Op welke leeftijd wordt een mens baliq (verstandig) volgens de Islam?

Kinderen worden volgens de Islam op 15-jarige leeftijd baliq (verstandig en gewetensvol). Dit houdt in dat zij alle verplichte gebeden moeten verrichten, dan begint de telling van zonde.

Oefenbestanden
Geen bijlagen gevonden
Geen bijlagen gevonden
Doe mee met de conversatie
Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
1
Begin met chatten ...