De islam, mijn godsdienst
Over les

Wat is Azān?

Azān is de eerste oproep tot het gebed, zodat de moslims kunnen weten dat het tijd is voor de namāz. Zij kunnen zich alvast voorbereiden voor deelname aan de gezamenlijke namāz (baa djamaat).

Zijn voor Azān speciale woorden als zodanig herkenbaar?

Ja, voor Azān zijn er een vast aantal woorden. Deze worden met een luide stem als volgt opgezegd:

Allāhu Akbar, Allāhu Akbar

Allāhu Akbar, Allāhu Akbar

Allāh is Groot

 

Ash-hado an la ilaaha ill-Allāh,

Ash-hado an la ilaha ill-Allāh

Ik getuig dat er geen god bestaat dan Allāh

 

Ash-hado anna Mohammed-ar-Rasūlullāh

Ash-hado anna Mohammed-ar-Rasūlullāh        

Ik getuig dat Mohammed (ﷺ) de Boodschapper van Allāh is

 

Hayya’alas-Salah, Hayya’alas-Salah 

(Het gezicht wordt bij iedere voordracht naar rechts gedraaid en terug).

Kom tot het gebed

 

Hayya’alal-falah, Hayya’alal-falah 

(Het gezicht wordt bij iedere voordracht naar links gedraaid en terug).

Kom tot voorspoed

 

Allāhu Akbar, Allāhu Akbar

Allāh is Groot

 

La ilāha illAllāh

Er is geen god dan Allāh

 

Wordt voor ieder van de vijf gebedstijden dezelfde oproep gedaan?

Alleen in de ochtendoproep wordt na “Hayy’alal-falah” ook twee keer As-salatu kharum minannaum (namāz is beter dan slaap) opgezegd.

Wordt Azān met reinheid (woezoe) opgezegd?

Azān wordt in staat van reinheid (op z’n minst woezoe) opgezegd met luide stem en het gezicht in de richting van de Kaaba. De oproeper staat vaak buiten de moskee op een hoge plaats en steekt zijn wijsvingers in de oren waarna hij begint met de Azān.

Hoe wordt de oproeper tot het gebed genoemd?

Hij wordt Mo’ azzien genoemd.

Wat moeten degenen doen die de Azān horen?

Zodra iemand de Azān hoort, moet hij of zij meteen stoppen met praten en werken. Zelfs als de Heilige Qur’ān gereciteerd wordt moet u stoppen met de recitatie. Degene die toch over wereldse dingen blijft praten, kan het zwaar te verduren krijgen in het Hof van Allāh.

Wat is het antwoord op de Azān hoort?

De woorden die de Mo’azzien opzegt dient de toehoorder ook zachtjes te herhalen, behalve wanneer de Mo’ azzien “Hayya’alal-falah” opzegt.  Zodra je dat hoort moet je lezen Laa hawla wa laa qoewwata iella biella.

Wanneer je tijdens Azān de naam van de Heilige Profeet Mohammed hoort, wat moet je dan opzeggen?

Zodra de Mo’ azzien “Ash-hadu anna Mohammed-ar-RasoelAllāh” zegt moet je de Daroed Sharief opzeggen, de toppen van de duimen kussen en daarmee de oogleden aanraken. Verder lees je ‘Qoerrato ainie bika ja rasoelAllāh’ (O Profeet! De rust en koelte van mijn ogen zijn met Uw naam verbonden) en vervolgens opzeggen “Allāhhoemma mattienie bieshsam-i walbasar” (Allāh breng het horen en kijken tot voordeel van mij).

Wat moet na as-salatu kharum minannaum worden opgezegd?

Hadakta wa barakta wa bielhakki natakta

Welk dua (smeekbede) moet na de Azān worden opgezegd?

Eerst moet de Daroed sharief opgezegd worden, daarna het gebed:

Allāhhoemma rabba-haazahied-da’watit taammati wassalawaatiel kaa’amati sayyedanaa Mohammedaniel wa sielata wa fadielate wa daradjatier-rafie’ate wa b’aso makaamam-mahmoeda niellazie wa’atta wadj alnaa fie shafaa a’tihie jauwmal ki-jaamati iennaka laa toeglifoel-mie-aat.

Allāh! Schenk de zegen van deze dua (smeekbede) en de door mij nog te verrichten namāz aan mijn Profeet Mohammed ﷺ, verhef zijn aanzien hoger en geef hem de grote gradatie die U beloofd heeft, en laat mij op de Dag des Oordeels van zijn leiding gebruik maken, waarlijk U geeft wat u belooft.

Oefenbestanden
Geen bijlagen gevonden
Geen bijlagen gevonden
Doe mee met de conversatie
Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
1
Begin met chatten ...