De islam, mijn godsdienst
Over les
  1. Er is géén god dan Allāh. Hij is alleen. Alleen Allāh kan aanbeden worden. Hij hoeft geen rekening te houden met anderen. Allah is niet afhankelijk van een ander, maar alles wat bestaat is wel afhankelijk van Hem.
  2. Wij erkennen alle Profeten die door Allah naar de mensen zijn gestuurd om hen op het Rechte Pad te leiden en het goede voorbeeld te geven. Iedere moslim is verplicht om de Profeten te eerbiedigen, te accepteren en in gedachte te houden dat zij Allāh’s respectvolle Boodschappers en mensen zijn, en dat onze Profeet Mohammed ﷺ (Vrede zij met Hem) de leider en Profeet is van alle Profeten.
  3. Allah heeft naar veel Profeten Sahīfa (berichten) en Heilige Boeken gestuurd. Al deze Geschriften berusten op de Waarheid, dus op de Woorden van Allah. In alles wat Allah heeft geopenbaard moeten wij geloven. Van deze Boeken is de Heilige Qur’ān aan de meest gewichtige Profeet Hazrat Mohammed ﷺ (Vrede zij met Hem) gezonden. Allah waakt zelf over de Heilige Qur’ān. (alayhis salām)
  4. Engelen zijn door Allah uit licht geschapen. Zij zijn noch man noch vrouw. Zij zijn Allāh’s volmaakte en gehoorzame schepping en doen alleen wat Allah heeft opgedragen. Hun tijdverdrijf is het aanbidden van Allah. Djinns zijn ook geschapen door Allah. Zij zijn uit rookloze vuur geschapen. Djinns eten, drinken, leven en gaan net als de mensen ook dood. Er zijn onder de djinns zowel moslims als kāfir (ongelovige), goede en zondaren. De slechte djinns noemen wij Satan.
  5. Zoals de mens geboren wordt, doodgaat en weer tot aarde terugkeert, zo zal op een dag alles (kosmos, engelen, bergen, dieren, mensen, aarde, hemel en verder alles wat bestaat) ophouden te bestaan. Alleen Allah Ta’ālā zal blijven bestaan. De dag waarop dit zal gebeuren noemen wij Qiyāmah (Dag des Oordeels). Daarna zal Allah alles weer doen herleven en de doden zullen uit hun graf opstaan. Vervolgens zal iedereen op een groot terrein bij elkaar worden gebracht. Deze plaats wordt Hasar ke Maidaan (de plaats van het Hof van Allah) genoemd. Dan zal de Mizān (weegschaal) worden tevoorschijn komen waarmee van iedereen (moslim en ongelovige) de daden van het aardse leven zal worden gewogen. De mensen zullen afhankelijk van hun godsdienstige verdiensten op aarde worden beloond of gestraft. Goede moslims zullen naar Djannat (het Paradijs) gaan. Slechte mensen en ongelovigen zullen naar de Dozag (Hel) ook wel Djahannam genoemd worden verbannen.
  6. Boven de Hel hangt een brug die Sirāt wordt genoemd. Deze brug is dunner dan een haar en scherper dan een scheermes. Iedereen die naar het Paradijs gaat zal over deze brug moeten lopen. Slechts deze brug leidt naar het Paradijs.
  7. Alles wat op aarde heeft plaatsgevonden, nog zal plaatsvinden en zij die een handeling verrichten en nog gaan verrichten, was en is bij Allah bekend. Al deze handelingen had Allah al opgetekend. Wat Allah heeft opgetekend zal ook geschieden. Hiervan zal absoluut niet worden afgeweken. Dit noemen wij Taqdīr (het Levenslot).
Oefenbestanden
Geen bijlagen gevonden
Geen bijlagen gevonden
Doe mee met de conversatie
Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
1
Begin met chatten ...