De islam, mijn godsdienst
Over les

Wie bent U?

Ik ben een moslim.

Wie wordt een moslim genoemd?

Iemand die zich houdt aan de wetten en regels van de Islam wordt een moslim genoemd.

Waarop is de Islam gebaseerd?

De Islam is gebaseerd op vijf pijlers.

Deze pijlers zijn:

  1. Geloven dat er is géén god is dan Allāh Ta’ālā en dat Profeet Mohammed ﷺ Zijn (laatste) Boodschapper is.
  2. Verrichten van de dagelijkse namāz gebeden (5 keer per etmaal).
  3. Het geven van Zakāt (aalmoezen, armenbelasting)
  4. De Ramadān (het Vasten).
  5. Hadj (Bedevaart).

Wat is de kalma van de Islam?

Laa ilāha iellAllāhu Mohammeddoer Rasoelloellah ﷺ

Oefenbestanden
Geen bijlagen gevonden
Geen bijlagen gevonden
Doe mee met de conversatie
Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
1
Begin met chatten ...