De islam, mijn godsdienst
Over les

Wiens volgeling ben jij?

Ik ben een volgeling van de dierbare Heilige Profeet Mohammed ﷺ.

Kun je iets vertellen over het leven van de Heilige Profeet Mohammed ?

De Profeet Mohammed ﷺ is geboren in Mekka. Zijn vader was Hazrat Abdullah radi Allāhu anhu, zijn grootvader Hazrat Abdoel Moetalieb en zijn moeder Hazrat Amina Gatoen radi Allāhu anha. Hazrat Haliema was de zoogmoeder van de Heilige Profeet. De vader van de Heilige Profeet overleed voordat de Profeet geboren was en zijn moeder toen hij zes jaar oud was. Na het overlijden van zijn moeder ging de Profeet bij zijn grootvader wonen. Toen de Profeet acht jaar, twee maanden en tien dagen oud was overleed ook zijn grootvader.

Op welke leeftijd werd Hazrat Mohammed belast met het Profeetschap?

Profeet Mohammed ﷺ was al benoemd tot Allāh’s Boodschapper voordat de andere Profeten naar de mensen waren gestuurd. Allāh had hem als eerste uit Noer (Licht) geschapen. Op aarde werd de Profeet door Allāh bevolen zich bekend te maken als de laatste Boodschapper. Op dat moment was de Profeet 40 jaar oud.

Hoe heeft onze Profeet de islam verkondigd?

In die tijd heerste veel onrust in Saoedi-Arabië. Niemand zou aandachtig luisteren naar de wijze woorden van de Profeet. Daarom begon hij de Islam te verkondigen binnen zijn naaste verwanten. De mensen die moslims waren geworden gingen hun gebeden in het geheim verrichten. Zelfs vaders en zonen gingen in het geheim (zonder dat zij het van elkaar wisten) hun namāz verrichten. Zo ontstond een groep moslims. Drie jaar later, toen vele mannen en vrouwen moslims waren geworden, stuurde Allāh een Boodschap naar de Heilige Profeet Mohammed ﷺ dat hij in het openbaar de Islam moest gaan verkondigen. Toen de Islam in Mekka groeide en een grote aanhang kreeg kwamen zelfs mensen van andere dorpen en steden naar Mekka om zich te bekeren tot de Islam.

Wie werd als eerste een moslim?

Van de mannen was het Hazrat Abu Bakr Siddiqui radi Allāhu Ta’ālā anhu (moge Allāh’s zegen op hem rusten) die als eerste de Islam erkende. Hij was door het opzeggen van de kalma een moslim geworden. Van de vrouwen was het Hazrat Gatiedja Qoebra radi Allāhu Ta’ālā anha (moge Allāh’s zegen op haar rusten) die als eerste tot de Islam bekeerde. Van de kinderen was het Hazrat Ali en van de dienaren Hazrat Zaid bin Harsa radi Allāhu Ta’ālā anhuma (moge Allāh’s zegen op hen rusten) die zich eveneens tot de Islam bekeerden.

Waar verbleef de Profeet gedurende zijn leven?

Gedurende tien jaar verbleef hij in volksstammen in Mekka en verkondigde de Islam. Allāh wilde dat de Islam ook verkondigd werd in Medina en stuurde daarom een aantal mannen naar de Profeet in Mekka. Daar aangekomen werden zij moslims en keerden daarna terug naar Medina, waar zij vervolgens de Islam verkondigden. In Medina werd de eerste Islamitische school opgericht. Geleidelijk vertrokken de moslims uit Mekka naar Medina. Later ging ook de Profeet naar Medina, waarmee de islamitische jaartelling (Hidjri) begon. Vanaf dat moment verbleef de Profeet voor de rest van zijn leven in Medina. In Medina overleed de Profeet en daar is ook zijn Heilige Tombe. De Profeet heeft op 63-jarige leeftijd afscheid genomen van het aardse leven, omdat Allāh heeft geopenbaard dat eenieder die geboren wordt ook zal sterven. In feite is de Heilige Profeet ﷺ nog steeds in leven. Zo leven ook de andere Profeten alayhis salām verder.

Welke bijzonderheid heeft de Profeet ﷺ in Mekka bereikt?

Tijdens het vijfde jaar van zijn Profeetschap heeft de Heilige Profeet Mohammed ﷺ in levenden lijve de Miraaj Sharief (hemelreis) gemaakt. Hij vertrok van moskee Haram in Mekka en reisde naar moskee Aqsa. Vandaar uit reisde hij vervolgens verder naar de zeven hemelen. Hij bezocht Ars en Koersi. Daarna heeft hij in het Paradijs gewandeld en ook de Hel gezien. Nadien heeft hij met zijn heilige ogen het Licht van Allāh gezien en ook met Allāh gesproken. Allāh gaf aan hem voor ons mee de verplichting om namāz te verrichten. Dezelfde avond keerde hij terug naar Mekka.

Zijn na de Profeet Mohammed nog andere profeten geweest?

Neen. Allāh heeft door de komst van de Profeet Mohammed ﷺ de Zegel der Profeten gestuurd. Dit betekent, dat na onze Profeet Mohammed geen andere profeten zullen komen. Hij is de laatste Profeet! Zij die gedurende het leven of na de dood van de Profeet Mohammed een ander als Profeet erkennen zijn kāfir.

Is onze Profeet Mohammed in aanzien hoger of minder dan de vorige profeten?

Van alle profeten heeft onze Profeet Mohammed het meeste aanzien. Onze Profeet beschikt over wonderbaarlijke krachten die de andere Profeten individueel beschikten. Daarnaast heeft geen enkele Profeet de speciale wonderbaarlijke krachten die onze Profeet van Allāh heeft gekregen.

Wie is degene die onze Profeet met zichzelf vergelijkt of als een broer beschouwt?

Zij die onze Profeet vergelijkt met zichzelf of zegt dat de Profeet net als zijn broer is of wie dan ook, is geen moslim. Hij of zij is een ongelovige en op een dwaalspoor. In de Heilige Qur’ān staat in verschillende verzen geschreven, dat deze gewoonte van kāfir om hun eigen Profeten met zichzelf te vergelijken ertoe heeft geleid, dat zij nog steeds daar zijn gebleven waar zij waren. Met andere woorden gedwaald van het Rechte Pad.

Wat betekent het om de Profeet ﷺ te aanvaarden?

Door de Profeet Mohammed ﷺ te aanvaarden beken je, dat je hem als laatste Profeet accepteert, alles wat hij heeft verkondigd als de Waarheid accepteert. Hem boven alles wat Allāh heeft geschapen het hoogste aanzien geeft en liefhebt. In alles wat je doet of van plan bent te doen hem als een middel ziet. Hem meer liefhebt dan je vader, moeder, kinderen en alles wat er bestaat. Kortom, Imān (geloofsovertuiging) begint met niets anders dan alles liefhebben wat de Profeet heeft gezegd en heeft gedaan en hem zelf het meest liefkozen.

Hoe herken ik liefde voor de Profeet ﷺ?

Dat je vaak over de Profeet praat. Daroed Sharief opzegt. Zodra iets over de Profeet wordt verteld het met alle respect en liefde aanhoren. Als zijn naam wordt genoemd Daroed Sharief  en ﷺ opzeggen. Wanneer je zijn Heilige naam opschrijft ook daarachter ﷺ (Vrede zij met Hem) schrijft. Verder dien je zijn familieleden, metgezellen, vrienden te beminnen en moet je de vijanden van de Profeet als jouw vijand zien. Alle namen die voor de Profeet worden gebruikt moet je met respect en liefde gebruiken. Nooit de Profeet bij zijn heilige naam gedenken, maar voorafgaand aan zijn heilige naam bijvoorbeeld Ya Nabie-yalla of Ya RasoelAllāh ﷺ zeggen. Verder moet je vragen stellen over het leven en de handelingen (soennat) van de Profeet en het ook in je leven praktiseren, Milād Sharief (Naath) voordragen en eerbiedig Salāt-us-Salaam reciteren.

Oefenbestanden
Geen bijlagen gevonden
Geen bijlagen gevonden
Doe mee met de conversatie
Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
1
Begin met chatten ...