Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Namaaz (salaah)

Over cursus

Bij Raza Shari’ah & Sufi School (RSS) kan gestudeerd worden voor Certified Professional in Shari’ah (CPS) door beginners voor basiskennis islam én voor de beroepen Moulvi/Imām en Alīm-e-Dīn. Alle lesmateriaal is al vertaald naar het Nederlands en kan de geïnteresseerde direct beginnen de opleiding te volgen zonder eerst Arabisch en Urdu te hebben geleerd.

CPS 1 mbo-niveau: basiskennis islam (9 maanden)

Modulen: Kalma, Iman-e-Mufassal, Arabisch 1 Qaida, Azān en iqamat, Hadj en umrah, Zakāt en sadaqāh, Namāz, Saum (vasten in Ramadān al-Mubārak), Allāh’s Bestaan, Istinja, Woezoe, Tayammum en Ghusl. De student bepaald zelf welke modulen in welke volgorde worden gevolgd.

Opleidingsvorm

E-learning: zelfstudie, dus op je eigen tempo leren waar en wanneer het je uitkomt.

Examen

 • Het examen is online en bestaat uit meerkeuzevragen en/of stellingen. Om te slagen voor het examen heeft de kandidaat drie kansen.
 • Examenvoorwaarde: het examen dient binnen drie maanden na de start te zijn afgelegd, zo niet dan wordt de studentgegevens verwijderd.

Certificaat en/of diploma CPS 1 Basiskennis Islam

 • De student die voor een CPS 1 module is geslaagd ontvangt het RSS-certificaat voor betreffende module. Dit dient aangevraagd te worden. Kosten van het certificaat is € 35,-. Voor de betaling wordt een betaalverzoek verzonden. Het certificaat wordt per post opgestuurd naar de student nadat de betaling is ontvangen.
 • De student die voor alle modulen van de CPS 1 Basiskennis Islam is geslaagd krijgt het RSS-diploma CPS 1 Basiskennis Islam opgestuurd. Kosten diploma: geen.

Erkenningen en accreditatie

 • Taajush Shari’ah Mufti Akhtar Raza Khan Qādri (radi Allāhu anhu)
 • Mufti-e-Azam Europe Allama Abdul Wajīd Qādri (Alayhir Rahmah)
 • Erkende docent en opleider ingeschreven in het Nederlandse Register Crkbo
 • International Accreditation Commission
Toon meer

Wat wil je leren?

 • Na deze cursus weet moslim wat de (rand)voorwaarden van de dagelijks vijf gebeden zijn, en wat namaaz makruh maakt.
 • Als de student voor het proefexamen is geslaagd wordt een digitaal getuigschrift naar de student verzonden.

Cursus inhoud

Namaaz (vijf dagelijkse verplichte gebeden) en Jumu’ah
De dagelijkse verplichte gebeden vormen samen de tweede van de vijf zuilen in de islam, die vijf keer per dag op voorgeschreven tijden worden gehouden. Dit zijn Fajr (geobserveerd vóór zonsopgang), Zuhr-gebed (waargenomen 's middags), Asr (geobserveerd laat in de middag), Maghrib (geobserveerd na zonsondergang) en Isha (geobserveerd in de schemering).

 • Studenteninformatie
  00:00
 • Studievaardigheden
  00:00
 • Les 1. Voortreffelijkheid van verplichte dagelijkse gebeden
 • Les 2. Voorwaarden voor Imām van en regelgeving in namāz
  00:00
 • Les 3. Voorwaarden om aan namāz deel te nemen en de betekenis van de handelingen
 • Les 4. Wat maakt namaaz makruh?
  00:00
 • Les 5. Voorwaarden voor Jumu’ah gebed
  00:00
 • Les 6. Verdiensten van Jumu’ah gebed
 • Les 7. Namāz tijdblokken
  00:00
 • Les 8. Namāz mustahab (aanbevolen) tijden
 • Les 9. Namāz tijden wanneer nafl (vrijwillig) namāz verboden is
 • Les 10. Namāz met het gezicht gericht naar de Ka’aba
 • Les 11. Hoe namāz te bidden (acties)?
  00:00
 • Online Examen: meerkeuze- en openvragen
Translate »
error: Content is protected !!