Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Biografieën

Over cursus

Bij Raza Shari’ah & Sufi School (RSS) kan gestudeerd worden voor Certified Professional in Shari’ah (CPS) door beginners voor basiskennis islam én voor de beroepen Moulvi/Imām en Alīm-e-Dīn. Alle lesmateriaal is al vertaald naar het Nederlands en kan de geïnteresseerde direct beginnen de opleiding te volgen zonder eerst Arabisch en Urdu te hebben geleerd.

CPS 2 hbo-niveau: modulen Moulvi/Imām (2 jaar)

Uloom al-Qur’ān, Usool Tafsir, Usool Hadith, Usool Fiqh, Fiqāh halāl en harām, Geschiedenis van de islam, Biografieën, Arabisch 2, Janāzāh, Talāq, Nikāh. De student bepaald zelf welke modulen in welke volgorde worden gevolgd.

Vrijstelling voor een module aanvragen

Aspirant studenten die denken de studiestof van een module al te beheersen kunnen een assessment aanvragen. Je vult dan de gevraagde informatie in waarna een mondeling gesprek volgt in de vorm van een examen dat 30 minuten duurt. Er is maar één kans om voor het assessment te slagen.

Opleidingsvorm

 • E-learning: zelfstudiestudie met contact en begeleiding op afstand via de groene Q&A-chat (rechtsonder op het scherm). Wij reageren binnen vijf werkdagen op uw bericht.

Examen

Dit examen is mondeling in de virtual classroom. In de studenteninformatie van deze module staat meer over de exameneisen vermeld.

Diploma

De student die voor alle CPS 2 modulen is geslaagd ontvangt het RSS-diploma Imam/Moulvi.

Opleidingsvormen en -varianten

Deze opleiding organiseren wij in twee vormen: als e-learning en online via een zogenoemde virtual classroom. U kunt zelf kiezen welke vorm het beste bij u past.

 • E-learning is afstandsstudie.
 • In een virtual classroom heeft u ook rechtstreeks contact met de docent en de deelnemers, maar dan op afstand.

In welke maanden zijn geen Virtual Classroom lessen?

Ramadān al-Mubārak, zomer (juli/augustus), winter (half december/half januari)

Toon meer

Wat wil je leren?

 • Op hoofdlijnen de biografie van de laatste en meest geliefde Profeet Mohammed ﷺ en de heilige moslims

Cursus inhoud

Biografie van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ

 • Studenteninformatie
  00:00
 • Studievaardigheden
  00:00
 • Les 1 t/m 5. Het eeuwigdurend verhaal, het jaar van de olifant, Hazrat Amina visioen, de gezegende geboorte, de kindertijd
 • Toets les 1 t/m 5
 • Les 6 t/m 10. Vreemde gebeurtenissen, de dood van Hazrat Amina, de dood van de grootvader, een lieve oom, incidenten
 • Toets les 6 t/m 10
 • Les 11 t/m 15. Volwassenheid, oorlog bij Fujjar, sociaal werk, Kaaba verbouwt, de kracht van de waarheid
 • Toets les 11 t/m 15
 • Les 16 t/m 20. Nikāh (huwelijk), gezinsleven, de Goddelijke missie in Mekka, eerste beproeving van de Waarheid, berg Safa
 • Toets les 16 t/m 20
 • Les 21 t/m 25. Een dreigement aan de oude order, dwang mislukte, verleiding ineffectief, achtervolging, islam marcheert voort
 • Toets les 21 t/m 25
 • Les 26 t/m 30. Migratie naar Abyssinia (Ethiopië), Banu Hashim opgesloten in een vallei, jaar van verdriet, gestenigd in Taif, hemelreis
 • Toets les 26 t/m 30
 • Les 31 t/m 35. Het Licht spreidde zich uit naar Yathrib, Goddelijke missie in Medina, broederschap van de Islam, moskee van de Profeet ﷺ, Mekkanen treffen voorbereidingen voor een aanval
 • Les 36 t/m 40. De slag om Badr, Allāh’s hulp, twee Ansāri jongens, oorlogsgevangenen, keerpunt in de geschiedenis
 • Les 41 t/m 45. Twee huwelijken, Mekkaanse sluwheid onder de slag van Badr, Een verrassing voor de moslims, huichelaars deserteren, oorlog bij Uhud
 • Les 46 t/m 50. Overwinning werd een nederlaag, Moslims sterven voor de Profeet ﷺ, Vijanden trekken zich terug, Islam groeide met grote snelheid, oorlog van de geul
 • Les 51 t/m 55. Verdrag van Hudaibiya, Oproep aan de wereld, Ondergang van Mekka, Generaal pardon voor allen, De toespraak
 • Les 56 t/m 61. De oorlog bij Hunain, Ansari’s liefde voor de Profeet ﷺ, Afronding van de missie, De laatste ziekte, De laatste preek, Met de metgezellen meest verheven

Andere biografieën

Translate »
error: Content is protected !!