Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Biografieën

Over cursus

Alle lesmateriaal is al vertaald naar het Nederlands en kan de geïnteresseerde direct beginnen de opleiding te volgen zonder eerst Arabisch en Urdu te hebben geleerd.

Opleidingsvorm

E-learning: zelfstudie, dus op je eigen tempo leren waar en wanneer het je uitkomt.

Studeren voor cijferlijst met diploma

Na inschrijven voor de module (rechtsboven) kunt u meteen beginnen met studeren, maar u krijgt geen cijferlijst met diploma als bewijs dat u gestudeerd heeft bij Stichting NIRI. Wilt u wel een cijferlijst met diploma (diploma alleen als de volledige opleiding is afgerond) dan klikt u op de volgende hyperlink  aanmelden bij de studentadministratie.

Erkenningen en accreditatie

 • Taajush Shari’ah Mufti Akhtar Raza Khan Qādri (radi Allāhu anhu)
 • Mufti-e-Azam Europe Allama Abdul Wajīd Qādri (Alayhir Rahmah)
Toon meer

Wat wil je leren?

 • Op hoofdlijnen de biografie van de laatste en meest geliefde Profeet Mohammed ﷺ en de heilige moslims

Cursus inhoud

Biografie van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ

 • Studenteninformatie
  00:00
 • Studievaardigheden
  00:00
 • Curriculum
  00:00
 • Les 1 t/m 5. Het eeuwigdurend verhaal, het jaar van de olifant, Hazrat Amina visioen, de gezegende geboorte, de kindertijd
 • Les 6 t/m 10. Vreemde gebeurtenissen, de dood van Hazrat Amina, de dood van de grootvader, een lieve oom, incidenten
 • Les 11 t/m 15. Volwassenheid, oorlog bij Fujjar, sociaal werk, Kaaba verbouwt, de kracht van de waarheid
 • Les 16 t/m 20. Nikāh (huwelijk), gezinsleven, de Goddelijke missie in Mekka, eerste beproeving van de Waarheid, berg Safa
 • Les 21 t/m 25. Een dreigement aan de oude order, dwang mislukte, verleiding ineffectief, achtervolging, islam marcheert voort
 • Les 26 t/m 30. Migratie naar Abyssinia (Ethiopië), Banu Hashim opgesloten in een vallei, jaar van verdriet, gestenigd in Taif, hemelreis
 • Les 31 t/m 35. Het Licht spreidde zich uit naar Yathrib, Goddelijke missie in Medina, broederschap van de Islam, moskee van de Profeet ﷺ, Mekkanen treffen voorbereidingen voor een aanval
 • Les 36 t/m 40. De slag om Badr, Allāh’s hulp, twee Ansāri jongens, oorlogsgevangenen, keerpunt in de geschiedenis
 • Les 41 t/m 45. Twee huwelijken, Mekkaanse sluwheid onder de slag van Badr, Een verrassing voor de moslims, huichelaars deserteren, oorlog bij Uhud
 • Les 46 t/m 50. Overwinning werd een nederlaag, Moslims sterven voor de Profeet ﷺ, Vijanden trekken zich terug, Islam groeide met grote snelheid, oorlog van de geul
 • Les 51 t/m 55. Verdrag van Hudaibiya, Oproep aan de wereld, Ondergang van Mekka, Generaal pardon voor allen, De toespraak
 • Les 56 t/m 61. De oorlog bij Hunain, Ansari’s liefde voor de Profeet ﷺ, Afronding van de missie, De laatste ziekte, De laatste preek, Met de metgezellen meest verheven

Andere biografieën

Translate »
error: Content is protected !!