Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

De zegen voor de hele schepping

Over cursus

Deze betaalde module is onderdeel van de cursus Certified Professional in Shari’ah (CPS) 2. Aan de student die alle modulen van CPS 2 met een examen (cijfer 6 of hoger) heeft afgelegd volgt een mondeling assessment voordat het certificaat CPS 2 uitgereikt. Heeft de student al het certificaat CPS 1 behaald, dan wordt het Moulvi/Imām diploma uitgereikt.

Tijdens de modulenstudie kan de student online vragen stellen aan de docent die binnen vijf werkdagen de vragen beantwoord. Deze gestelde vragen door de student dienen uitsluitend over de betreffende module te gaan.

De CPS 2 bestaat uit de volgende modulen:

Biografieën

De biografie van de Profeet Mohammed ﷺ en de vier kaliefen wordt geleerd.

 • Uloom al-Qur’ān
 • Usool Tafsir
 • Usool Hadith
 • Usool Fiqh
 • Nikāh
 • Talāq
 • Geschiedenis van de islam
 • Janazah (overlijdensgebed)

De student maakt zelf een keuze met welke module hij/zij start. Elke module wordt beoordeeld met een examen en vereist een succesvolle geslaagde om door te gaan naar de volgende fase CPS 3. Beoordelingen voor elke module variëren tussen meerkeuzevragen, verbale tests, korte antwoorden, paper en probleemgestuurde casus examens.

Toon meer

Wat wil je leren?

 • Na deze cursus weet de student op hoofdlijnen over de biografie van de laatste en meest geliefde profeet ﷺ

Course Content

Biografie van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ

 • Studenteninformatie
  00:00
 • Les 1 t/m 5. Het eeuwigdurend verhaal, het jaar van de olifant, Hazrat Amina visioen, de gezegende geboorte, de kindertijd
 • Toets les 1 t/m 5
 • Les 6 t/m 10. Vreemde gebeurtenissen, de dood van Hazrat Amina, de dood van de grootvader, een lieve oom, incidenten
 • Toets les 6 t/m 10
 • Les 11 t/m 15. Volwassenheid, oorlog bij Fujjar, sociaal werk, Kaaba verbouwt, de kracht van de waarheid
 • Toets les 11 t/m 15
 • Les 16 t/m 20. Nikāh (huwelijk), gezinsleven, de Goddelijke missie in Mekka, eerste beproeving van de Waarheid, berg Safa
 • Toets les 16 t/m 20
 • Les 21 t/m 25. Een dreigement aan de oude order, dwang mislukte, verleiding ineffectief, achtervolging, islam marcheert voort
 • Toets les 21 t/m 25
 • Les 26 t/m 30. Migratie naar Abyssinia (Ethiopië), Banu Hashim opgesloten in een vallei, jaar van verdriet, gestenigd in Taif, hemelreis
 • Toets les 26 t/m 30
 • Les 31 t/m 35. Het Licht spreidde zich uit naar Yathrib, Goddelijke missie in Medina, broederschap van de Islam, moskee van de Profeet ﷺ, Mekkanen treffen voorbereidingen voor een aanval
 • Les 36 t/m 40. De slag om Badr, Allāh’s hulp, twee Ansāri jongens, oorlogsgevangenen, keerpunt in de geschiedenis
 • Les 41 t/m 45. Twee huwelijken, Mekkaanse sluwheid onder de slag van Badr, Een verrassing voor de moslims, huichelaars deserteren, oorlog bij Uhud
 • Les 46 t/m 50. Overwinning werd een nederlaag, Moslims sterven voor de Profeet ﷺ, Vijanden trekken zich terug, Islam groeide met grote snelheid, oorlog van de geul
 • Les 51 t/m 55. Verdrag van Hudaibiya, Oproep aan de wereld, Ondergang van Mekka, Generaal pardon voor allen, De toespraak
 • Les 56 t/m 61. De oorlog bij Hunain, Ansari’s liefde voor de Profeet ﷺ, Afronding van de missie, De laatste ziekte, De laatste preek, Met de metgezellen meest verheven
Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
1
Begin met chatten ...