Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Wij leiden op tot professionals in islamitische- en seculiere wetenschappen.
Studenten, lees frequent de artikelen in BLOG.

Wonder van Khana Kaaba als het middelpunt van de aarde.

Bouw van Masjid Al-Haram – Urdu.

Opening MBS en RSS door Mufti-e-Azam Europe Faqih-e-Islam Allamah Abdul Wajid Qadri (Alayhir Rahmah).

Masjid Nabvi Geschiedenis en constructie (URDU).

Translate »
error: Content is protected !!