Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Zakāt en Sadaqah

Over cursus

Alle lesmateriaal is al vertaald naar het Nederlands en kan de geïnteresseerde direct beginnen de opleiding te volgen zonder eerst Arabisch en Urdu te hebben geleerd.

Opleidingsvorm

E-learning: zelfstudie, dus op je eigen tempo leren waar en wanneer het je uitkomt.

Studeren voor cijferlijst met diploma

Na inschrijven voor de module (rechtsboven) kunt u meteen beginnen met studeren, maar u krijgt geen cijferlijst met diploma als bewijs dat u gestudeerd heeft bij Stichting NIRI. Wilt u wel een cijferlijst met diploma (diploma alleen als de volledige opleiding is afgerond) dan klikt u op de volgende hyperlink  aanmelden bij de studentadministratie.

.Erkenningen en accreditatie

 • Taajush Shari’ah Mufti Akhtar Raza Khan Qādri (radi Allāhu anhu)
 • Mufti-e-Azam Europe Allama Abdul Wajīd Qādri (Alayhir Rahmah)
Toon meer

Wat wil je leren?

 • Regelgeving over Zakāt, dit is de verplichte jaarlijkse te betalen belasting door de moslims ten behoeve van de arme en behoeftige. Van de vijf fundamenten van de Islam bezet zakāt de derde plaats, de eerste plaats wordt bezet door het gebed (namāz/salāt) en de tweede door Ramadān.

Cursus inhoud

Zakāt
Zakāt is de verplichte jaarlijkse te betalen belasting door de moslims ten behoeve van de arme en behoeftige. Van de vijf fundamenten van de Islam bezet zakāt de derde plaats, de eerste plaats wordt bezet door het gebed (namāz/salāt) en de tweede door Ramadān.

 • Studenteninformatie
  00:00
 • Studievaardigheden
  00:00
 • Les 1. Zakāt plicht
  00:00
 • Les 2. Op wie is zakāt geen plicht?
  00:00
 • Les 3. Straf en verlies voor het niet afdragen van zakāt
  00:00
 • Les 4. Zakāt op drie soorten goederen
  00:00
 • Les 5. Wat is nisāb?
  00:00
 • Les 6. Zakāt op geld en saima (dieren)
  00:00
 • Les 7. Zakāt op gewassen en fruit (Ushr)
  00:00
 • Les 8. Aan wie kan zakāt en sadaqāh worden gegeven?
  00:00
 • Online Examen: kunnen stellingen, meerkeuze- en openvragen zijn
Translate »
error: Content is protected !!