Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Ramadān al-Mubārak

Over cursus

Deze gratis module is onderdeel van de cursus Certified Professional in Shari’ah (CPS) 1. Aan de student die alle modulen van CPS 1 met een examen (cijfer 6 of hoger) heeft afgelegd wordt het certificaat CPS 1 uitgereikt. Vervolgens kan de student doorstuderen voor CPS 2 wat op Moulvi/Imām niveau ligt. Nadat ook voor alle modulen van de CPS 2 de kandidaat is geslaagd wordt het diploma CPS uitgereikt.

Tijdens de modulenstudie kan de student online vragen stellen aan de docent die binnen vijf werkdagen de vragen beantwoord. Deze gestelde vragen door de student dienen uitsluitend over de betreffende module te gaan.

De CPS 1 bestaat uit de volgende modulen:

Imān

De meest eenvoudige definitie is het geloof in de zes geloofsartikelen, bekend als arkān al-Imān. De term iman is zowel in de Heilige Qur’ān als in de ahadīth afgebakend.  Imān heeft meer dan 70 delen, waarvan de hoogste de belijdenis is dat er geen god is behalve Allāh Ta’ālā, en de laagste is het verwijderen van een schadelijk voorwerp van de weg. De vroegste geleerden definieerden Imān als de verklaring van het hart (bevestiging) en verklaring van de tong (verbale belijdenis) en acties uitgevoerd door het lichaam.

Ṭahāra (reinheid)

Lexicaal betekent ṭahāra reinheid en zuivering. In religieuze terminologie betekent het gezuiverd worden van materiële onzuiverheden die najasah worden genoemd en virtuele onzuiverheden die hadath worden genoemd en die aanbidding voorkomen. Het belang van reinheid in de islam.

Namāz

Salāh of Namāz is een verplicht gebed dat vijf keer per dag door een praktiserende moslim wordt uitgevoerd. De namāz wordt vroeg in de ochtend, middag, avond, tegen zonsondergang en late avond uitgevoerd. Elke namāz duurt tussen de vijf en tien minuten, en dus nemen de gebeden cumulatief ongeveer 30 minuten per dag in beslag.

Vasten in de maand Ramadān al-Mubārak

Sawm is de Arabische term die wordt gebruikt om de handeling van vasten te beschrijven. Voorbij de leeftijd van de puberteit, zijn moslims verplicht om te vasten tijdens de maand Ramadān, wat inhoudt dat ze zich onthouden van eten, drinken, seksuele relaties en onaangename spraak en gedrag van zonsopgang tot zonsondergang.

Zakāt

Zakāt is een jaarlijkse islamitische liefdadigheidsinstelling die wordt betaald door alle moslims die aan de eisen voldoen. Het is vergelijkbaar met een belastingstelsel dat wordt afgedwongen door wereldregeringen, maar het is gebaseerd op rijkdom en spaargeld in plaats van jaarlijkse inkomsten. Zakāt wordt beschouwd als een welzijnsprogramma dat de armen helpt en de nodige diensten voor de mensen biedt.

Hadj

Hadj, ook gespeld als Hajj, in de islam is de pelgrimstocht naar de heilige stad Mekka in Saoedi-Arabië, die elke volwassen moslim minstens één keer in zijn of haar leven moet maken. De hadj is de vijfde van de fundamentele islamitische praktijken en instellingen die bekend staan als de vijf zuilen van de islam.

De student maakt zelf een keuze met welke module hij/zij start. Elke module wordt beoordeeld met een examen en vereist een succesvolle geslaagde om door te gaan naar de volgende fase. Beoordelingen voor elke module variëren tussen meerkeuzevragen, verbale tests, korte antwoorden, paper en probleemgestuurde casus examens.

Toon meer

Wat wil je leren?

 • Na deze cursus weet de student wat de regelgeving is over het vasten in de maand Ramadān.

Course Content

Vasten in Ramadān al-Mubārak
Tijdens de Ramadan vasten moslims elke dag van zonsopgang tot zonsondergang. Ze moeten gedurende deze tijd eten, drinken, roken en seksuele activiteit te vermijden, evenals onvriendelijke of onzuivere gedachten en woorden en immoreel gedrag. Ramadan is ook een moment om de balans op te maken over je daden, een tijd om zelfbeheersing en zelfreflectie te beoefenen. Allāh Ta’ālā openbaart: “De maand Ramadān is die, waarin de Qur’ān als een richtsnoer voor de mensen werd neergezonden als duidelijke bewijs van leiding en onderscheid. Wie daarom deze maand beleeft, laat hem daarin vasten. Maar wie ziek of op reis is, een aantal andere dagen. Allāh wenst gemak voor jou en geen ongemak, en opdat je het aantal zult voltooien en opdat je Allāh’s grootheid zult prijzen, omdat Hij je terecht heeft geleid en opdat je dankbaar zult zijn.” Surah al-Baqarāh (de koe), H2, vers 185

 • Studenteninformatie
  00:00
 • Les 1. Inleiding
 • Les 2. Over verplichte vasten in de maand Ramadān
  00:00
 • Les 3. Wanneer begint de Ramadān en wanneer eindigt het?
  00:00
 • Les 4. Acties van de persoon die vast
 • Les 5. Verontschuldigingen voor vasten
  00:00
 • Les 6. Wat maakt vasten ongeldig?
 • Les 7. Wat maakt vasten makruh?
 • Les 8. Handelingen die het vasten ongeldig maken en kaffara noodzakelijk is geworden
 • Les 9. Laylat-ul-Qadr
 • Les 10. Tarawih
 • Online Examen
Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
1
Begin met chatten ...