Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Ramadān al-Mubārak

Over cursus

Alle lesmateriaal is al vertaald naar het Nederlands en kan de geïnteresseerde direct beginnen de opleiding te volgen zonder eerst Arabisch en Urdu te hebben geleerd.

Opleidingsvorm

E-learning: zelfstudie, dus op je eigen tempo leren waar en wanneer het je uitkomt.

Studeren voor cijferlijst met diploma

Na inschrijven voor de module (rechtsboven) kunt u meteen beginnen met studeren, maar u krijgt geen cijferlijst met diploma als bewijs dat u gestudeerd heeft bij Stichting NIRI. Wilt u wel een cijferlijst met diploma (diploma alleen als de volledige opleiding is afgerond) dan klikt u op de volgende hyperlink  aanmelden bij de studentadministratie.

Erkenningen en accreditatie

 • Taajush Shari’ah Mufti Akhtar Raza Khan Qādri (radi Allāhu anhu)
 • Mufti-e-Azam Europe Allama Abdul Wajīd Qādri (Alayhir Rahmah)
Toon meer

Wat ga je leren?

 • Na deze cursus weet de student wat de regelgeving is over het vasten in de maand Ramadān.

Cursus inhoud

Vasten in Ramadān al-Mubārak
Tijdens de Ramadan vasten moslims elke dag van zonsopgang tot zonsondergang. Ze moeten gedurende deze tijd eten, drinken, roken en seksuele activiteit te vermijden, evenals onvriendelijke of onzuivere gedachten en woorden en immoreel gedrag. Ramadan is ook een moment om de balans op te maken over je daden, een tijd om zelfbeheersing en zelfreflectie te beoefenen. Allāh Ta’ālā openbaart: “De maand Ramadān is die, waarin de Qur’ān als een richtsnoer voor de mensen werd neergezonden als duidelijke bewijs van leiding en onderscheid. Wie daarom deze maand beleeft, laat hem daarin vasten. Maar wie ziek of op reis is, een aantal andere dagen. Allāh wenst gemak voor jou en geen ongemak, en opdat je het aantal zult voltooien en opdat je Allāh’s grootheid zult prijzen, omdat Hij je terecht heeft geleid en opdat je dankbaar zult zijn.” Surah al-Baqarāh (de koe), H2, vers 185

 • Studenteninformatie
  00:00
 • Studievaardigheden
  00:00
 • Les 1. Inleiding
  00:00
 • Les 2. Over verplichte vasten in de maand Ramadān
  00:00
 • Les 3. Wanneer begint de Ramadān en wanneer eindigt het?
  00:00
 • Les 4. Acties van de persoon die vast
  00:00
 • Les 5. Verontschuldigingen voor vasten
  00:00
 • Les 6. Wat maakt vasten ongeldig?
  00:00
 • Les 7. Wat maakt vasten makruh?
 • Les 8. Handelingen die het vasten ongeldig maken en kaffara noodzakelijk is geworden
 • Les 9. Laylat-ul-Qadr
 • Les 10. Tarawih
 • Online Examen: meerkeuzevragen en stellingen
Translate »
error: Content is protected !!