Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Inleiding pedagogisch werk

Categorieën: Algemeen

Over cursus

Deze module is vergelijkbaar met Hbo-Ad niveau

Ontwikkelingspsychologie is de wetenschap die de normale ontwikkeling bestudeert. Daarnaast probeert de ontwikkelingspsychologie om achterstanden en stoornissen te beschrijven, begrijpen en te verklaren. De klassieke ontwikkelingspsychologie ziet de ontwikkeling als een regelmatige opeenvolging van fasen. Het is een beschrijvende wetenschap. Het is erg belangrijk om kennis te hebben van het verloop van de ontwikkeling, hoe je deze ontwikkeling kunt volgen en welke ontwikkelingsgerichte activiteiten ingezet kunnen worden bij kinderen van verschillende leeftijden.

Onderwijskunde wordt beschouwd als een wetenschap die leren, opleiden en ontwikkelen in onderwijs en bedrijfsleven wil beschrijven, begrijpen en verklaren. Deze wetenschap levert daarmee een bijdrage aan de verbetering van het onderwijssysteem en opleidings- en leertrajecten. De onderwijskunde wil een wetenschap zijn die leerprocessen helpt ondersteunen, organiseren en ontwikkelen.

Deze visie laat een duidelijke overeenkomst zien met het ‘socio-constructivisme’ waarbij kennis en wetenschap wordt gezien als een voortdurend proces van actief en interactief leren. Al in de jaren zeventig werd de term ‘onderwijskunde’ gebruikt en in 1983 ging de studie onderwijskunde officieel van start. De studie Onderwijskunde heeft een interdisciplinair karakter en steunt op de funderende wetenschappen; psychologie, pedagogiek en sociologie (specifiek de onderwijssociologie). De filosofie van de opvoeding kan als voorloper beschouwd worden.

Opleidingsvorm

E-learning: zelfstudie, dus op je eigen tempo leren waar en wanneer het je uitkomt.

Examen

 • Het examen is online en bestaat uit openvragen, meerkeuzevragen en/of stellingen. Om te slagen voor het examen heeft de kandidaat drie kansen.
 • Examenvoorwaarde: het examen dient binnen drie maanden na de start te zijn afgelegd, zo niet dan wordt de studentgegevens verwijderd.

Studeren voor cijferlijst met diploma

Na inschrijven voor de module (rechtsboven) kunt u meteen beginnen met studeren, maar u krijgt geen cijferlijst met diploma als bewijs dat u gestudeerd heeft bij Stichting NIRI. Wilt u wel een cijferlijst met diploma (diploma alleen als de volledige opleiding is afgerond) dan klikt u op
de volgende hyperlink  aanmelden bij de studentadministratie.

Erkenningen en accreditatie

 • Erkende docent en opleider ingeschreven in het Nederlandse Register Crkbo
 • International Accreditation Commission
 • California University fce
Toon meer

Wat wil je leren?

 • Observatiemethoden, fundamenten van ontwikkeling, ontwikkeling bij kinderen, stimuleren van de ontwikkeling, taalontwikkeling, voorlezen en vertellen, spelontwikkeling, activiteiten, achterstanden en stoornissen, begeleidingsmethodieken, motiveren, pedagogische vernieuwingen, opvoedmethoden, werken met de groep, pesten, cyberpesten, kinderparticipatie en rouwverwerking.

Cursus inhoud

Pedagogisch werk

 • Studenteninformatie
  00:00
 • Studievaardigheden
  00:00
 • Les 1. Ontwikkelingspsychologie en de ontwikkeling van de baby (0 – 18 mnd)
  00:00
 • Les 2. Ontwikkeling van peuters (18 mnd – 4 jaar)
  00:00
 • Les 3. Ontwikkeling van kleuters (4 – 6 jaar)
  00:00
 • Les 4. Ontwikkeling van schoolkinderen (4 – 12 jaar)
  00:00
 • Les 5. Ontwikkeling van pubers en adolescenten (12 – 17 jaar)
  00:00
 • Les 6. Ontwikkelingsstoornissen en -problemen (17 – 23 jaar)
  00:00
 • Les 7. Het socialisatieproces
  00:00
 • Les 8. Observatiemethoden
  00:00
 • Online Examen: meerkeuzevragen
Translate »
error: Content is protected !!