Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Inleiding tasawwuf

Over cursus

Nieuw opleidingsvarianten en inrichting ingaand 1 september 2022

Bij Raza Shari’ah & Sufi School (RSS) kan gestudeerd worden voor Certified Professional in Shari’ah (CPS) door beginners voor basiskennis islam én voor de beroepen Moulvi/Imām en Alīm-e-Dīn inclusief bedrijfskunde. Alle lesmateriaal is al vertaald naar het Nederlands en kan de geïnteresseerde direct beginnen de opleiding te volgen zonder eerst Arabisch en Urdu te hebben geleerd.

Deze mbo-/hbo-niveau opleidingen zijn ingaande 1 september 2022 in twee varianten beschikbaar.

Variant 1 basiskennis islam: volledig zelfstandig online studeren. De student bepaald zelf welke modulen eerst bestudeerd worden, en in welke volgorde. Het tarief voor online studeren staat op de website.

Start moment: dagelijks

Variant 2 Moulvi en Alīm: volledig zelfstandig online studeren met per module twee lesbijeenkomsten van ca. 2,5 uur. Deze lesbijeenkomsten worden gehouden in de virtual classroom Microsoft Teams. Deze variant wordt gevolgd aan de hand van een lesplanner die door RSS wordt gemaakt. De volgorde van te bestuderen modulen worden ook bepaald door de RSS.

Startmoment: 1 september, 1 januari en 1 april.

Onderwijssysteem

Het onderwijssysteem van RSS is Learning Management System (LMS). In dit systeem staan alle teksten, video’s en downloads. De student koopt dus geen boeken. Veel digitale boeken zoals Heilige Qur’ān, Ahadīth en Fiqh zijn ook als download beschikbaar. Iedere module heeft een doorlooptijd van drie maanden.

Examens

Alle examens worden afgelegd in de LMS. Deze examens bestaan uit open vragen, meerkeuzetoetsen en essay. Sommige modulen zoals geschiedenis van de islam, tasawwuf en biografieën worden mondeling afgenomen in Teams.

Opbouw opleidingen

CPS 1 mbo-niveau: modulen basiskennis islam (9 maanden)

Kalima, Iman-e-Mufassal, Arabisch 1 Qaida, Azān en iqamat, hadj en umrah, zakāt en sadaqāh, namāz, saum (vasten in Ramadān al-mubārak), Allāh’s Bestaan, istinja, woezoe, tayammum en ghusl.

CPS 2 hbo-niveau: modulen Moulvi/Imām (2 jaar)

Uloom al-Qur’ān, Usool Tafsir, Usool Hadith, Usool Fiqh, Fiqāh halāl en harām, Geschiedenis van de islam, Biografieën, Arabisch 2, Janāzāh, Talāq, Nikāh.

Daarnaast is een gratis cursus als zelfstandig studie: Bedrijfskundige module Teamleider.

CPS 3 hbo-niveau: modulen Alīm-e-Dīn (1,5 jaar)

Arabisch 3, Arabisch 4, Inleiding tasawwuf, Inleiding mantiq (logica), Inleiding falsafa (filosofie), Ikhtalāf-e-fuqaha, Juridische vaardigheden (fatwa methoden en technieken), Firqa’s, inleiding munāzara (debatteren), Urdu Qaida.

Daarnaast kiest de student één gratis cursus als zelfstudie uit de reeks: (1) Information Security, (2) Basiskennis boekhouden, (3) algemeen management, (4) bedrijfsvoering, (5) Beleidskunde of (6) Wereldgodsdiensten en cultuur.

Diploma

De student die voor alle modulen is geslaagd wordt een kwalificatie uitgereikt.

 • CPS 1: diploma Basiskennis islam
 • CPS 2: diploma Moulvi/Imam en diploma Teamleider
 • CPS 3: diploma Alīm-e-Dīn en diploma [gekozen cursus]

In bijzonder maanden is er geen les

Ramadān al-Mubārak, zomer (juli/augustus), winter (half december/half januari)

Over de docent en examinator

 • Erkende docent geregistreerd in het Crkbo docentenregister
 • Gecertificeerd in didactiek voor docenten
 • Gecertificeerd door Nuffic voor diplomawaardering
 • Gevolgde training Basis Kwalificatie Examinering
 • Adviser Academic Board of Accreditation for Quality Assurance in Education, CIAC-Global, India

Tot slot

Alle modulen kunnen ook los gevolgd worden in LMS zonder lesbijeenkomsten in de virtual classroom.

Toon meer

Wat wil je leren?

 • De basisconcepten van sufi ordes en basistechnieken

Cursus inhoud

Tasawwuf theorie

 • Studenteninformatie
  00:00
 • Studievaardigheden
  00:00
 • Les 1. Wat is tasawwuf?
  00:00
 • Les 2. Breng je leven in kaart
  00:00
 • Les 3. Formule: tariqat + haqiqat = tasawwuf
  00:00
 • Les 4. Morele en spirituele lessen van Mehboob-E-Ilāhi
  00:00
 • Les 5. Voorbereidingen voor betreden tariqat wereld
  00:00
 • Les 6. ZIKR-E-RABBANI
  00:00
 • Les 7. Zikr methode
  00:00
 • Les 8. Muraqaba
  00:00
 • Les 9. Sufi Ordes
  00:00
 • Les 10. Sufi begrippen
  00:00
 • Examen is mondeling
Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
1
Begin met chatten ...