Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Categorie Cursussen

Wat is een Professional Doctorate?

Bezint eer gij begint! Een promotie vergt veel tijd, vastberaden, vasthoudend en wilskracht om minimaal wekelijks 10-15 uur aan promotieonderzoek te besteden. Wat is een Professional Doctorate (ProfD)? Professional Doctorate (professionele doctoraten) bestaan al sinds de vroege jaren 1990 in…

Aanmelden voor opleidingen

Introductie De rol van een moslim Schriftgeleerde (Imam en Alīm-e-Dīn) is om mensen naar het juiste pad te leiden en mensen te helpen zich dichter bij Allāh Ta’ālā te voelen en te laten zijn. Schriftgeleerden moeten niet alleen de Heilige…

Professional Diploma

Wat is het verschil tussen een professionele- en academische graad?Een professionele graad leidt je op met baanvereiste kennis, inzicht, vaardigheden en attitude, maar een academische graad helpt je algemene kennis over een specifiek onderwerp te ontwikkelen, je horizon te verbreden…

Translate »
error: Content is protected !!