Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Azān en Iqāmat

Over cursus

Inleiding uit Ihya Uloom-ud-Dīn

Geschiedenis van Azān (islamitische gebedsoproep) die vijf keer per dag wordt aangekondigd vanuit moskeeën over de hele wereld om Allāh Ta’ālā te prijzen en Zijn Gebod aan het volk aan te kondigen, omdat Hij onze Schepper van alles is voordat iemand of iets in het universum bestond. Alleen Allāh Ta’ālā was er voordat Hij dingen en levende wezens één voor één schiep volgens Zijn Wens en Wil en Goddelijk Plan.

Uitmuntendheid van Azān volgens Imām al-Ghazālī (radi Allāhu anhu)

De Profeet Mohammed ﷺ zei: Drie personen zullen op de Kroniek dag op de berg van zwarte muskus blijven. Ze zullen geen angst hebben voor verantwoording en ze zullen geen angst hebben totdat ze vrij worden van wat er in de buurt van mensen is, namelijk (1) iemand die de Heilige Qur’ān reciteert om het welbehagen van Allāh Ta’ālā te zoeken en het gebed leidt van de mensen die tevreden met Hem blijven, (2) iemand die Azān verkondigt in een moskee voor het plezier van Allāh Ta’ālā en het volk roept naar de weg van Hem en (3) iemand die problemen in de wereld krijgt met betrekking tot zijn levensonderhoud, maar de acties van de volgende wereld niet opgeeft bij het zoeken ernaar.

De Profeet Mohammed ﷺ zei: Als een man, djinn of wat dan ook de Azān van een Muazzin hoort, zal hij voor hem getuigen op de dag van de opstanding. De Profeet Mohammed ﷺ zei: De hand van de Barmhartige blijft op het hoofd van een Muazzin totdat hij zijn Azān afmaakt. Allāh Ta’ālā zegt: Als een mens tot Allāh roept en goed doet, wie is dan beter dan hij in de prediking? Dit werd ‘onthuld over een Muazzin.

De Profeet Mohammed ﷺ zei: “Als je Azān hoort, reageer dan op wat Muazzin zegt. Zeg ten tijde van Hayya alas Salāt “Er is geen macht; en kracht, behalve door Allāh Ta’ālā.” Als hij zegt: het gebed is begonnen, zeg dan: ‘Moge Allāh Ta’ālā het gebed vestigen en zijn tong houden zolang de hemel en de aarde bestaan. Wanneer ten tijde van het Fajr-gebed wordt gereciteerd ‘gebed is beter dan slaap’, zeg dan ‘u hebt de waarheid gesproken, u hebt goed gesproken en vermaning gegeven’, zeg wanneer de Azān klaar is: 0 Allāh Ta’ālā, Heer van deze volmaakte uitnodiging en altijd levend gebed, geef positie, middelen en eer aan Mohammed ﷺ en verhef hem tot de heerlijkheid die U hem hebt beloofd.”

Toon meer

Wat wil je leren?

 • De student leert de regelgeving van de oproep tot de vijf dagelijkse gebeden.

Course Content

Azān en Iqāmat

 • Studenteninformatie
  00:00
 • Les 1. Inleiding
  00:00
 • Les 2. Methode van Azān, de inhoud en de plaats
 • Les 3. Regelgeving 1
 • Les 4. Regelgeving 2
 • Les 5. Iqāmat
 • Examen is mondeling
Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
1
Begin met chatten ...