Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Arabisch 1 Qaida

Over cursus

Bij Raza Shari’ah & Sufi School (RSS) kan gestudeerd worden voor Certified Professional in Shari’ah (CPS) door beginners voor basiskennis islam én voor de beroepen Moulvi/Imām en Alīm-e-Dīn. Alle lesmateriaal is al vertaald naar het Nederlands en kan de geïnteresseerde direct beginnen de opleiding te volgen zonder eerst Arabisch en Urdu te hebben geleerd.

CPS 1 mbo-niveau: basiskennis islam (9 maanden)

Modulen: Kalma, Iman-e-Mufassal, Arabisch 1 Qaida, Azān en iqamat, Hadj en umrah, Zakāt en sadaqāh, Namāz, Saum (vasten in Ramadān al-Mubārak), Allāh’s Bestaan, Istinja, Woezoe, Tayammum en Ghusl. De student bepaald zelf welke modulen in welke volgorde worden gevolgd.

Arabisch 1 Qaida

Deze module is voor hen die Arabisch willen leren om de Heilige Qur’ān te kunnen lezen. Vooral de studenten die voor CPS 1 studeren worden aangeraden deze cursus te volgen omdat in CPS 2 het lezen van Arabisch al een noodzaak is.

Tijdinvestering: minimaal 3 uur per week voor lesvoorbereiding

Start en duur van deze module in Virtual Classroom

 • Deze module bestaat uit 10-wekelijkse lessen
 • Start en lestijd: dagelijks van 19:00 – 20:00, lesdag is in overleg.
 • Studieboek is als download beschikbaar twee weken voor de start van de cursus.

Vrijstelling voor een module aanvragen

Aspirant studenten die denken de studiestof van een module al te beheersen kunnen een assessment aanvragen. Je vult dan de gevraagde informatie in waarna een mondeling gesprek volgt in de vorm van een examen dat 30 minuten duurt. Er is maar één kans om voor het assessment te slagen.

Examens

De meeste examens worden online afgenomen in de RSS Learning Management System. Deze examens bestaan uit open- en gesloten vragen of een essay. Voor sommige modulen wordt het examen mondeling afgenomen in de Virtual Classroom. In de studenteninformatie van deze module staat de examenvorm vermeld.

Diploma

De student die voor alle modulen is geslaagd ontvangt het diploma CPS 1 Basiskennis islam.

Opleidingsvormen en -varianten

Deze opleiding organiseren wij in twee vormen: als e-learning en online via een zogenoemde virtual classroom. U kunt zelf kiezen welke vorm het beste bij u past.

 • In een virtual classroom heeft u ook rechtstreeks contact met de docent en de deelnemers, maar dan op afstand.

In welke maanden zijn geen Virtual Classroom lessen?

Ramadān al-Mubārak, zomer (juli/augustus), winter (half december/half januari)

Toon meer

Wat wil je leren?

 • Arabische alfabet, woorden, en korte Heilige Qur'ān verzen

Cursus inhoud

Arabisch Qaida (ondersteuningsvideo)

 • Les 1. Leerboek downloaden en Alfabet articulatie
  00:00
 • Les 2. Fatha, damma en kasra
  00:00
 • Les 3. Fathatain, kasratain en dammatain
  00:00
 • Les 4. Lettercombinatie
  00:00
 • Les 5. ‘Alif maqsura
  00:00
 • Les 6. Lettercombinatie
  00:00
 • Les 7. Sukun (stilteletter)
  00:00
 • Les 8. Madd (verlengen van uitspraak)
  00:00
 • Les 9. Woorden
  00:00
 • Les 10. Shaddah (dubbele letters)
  00:00
 • Les 11. Woorden met madd, sukun, shaddah
  00:00

Heilige Qur’ān hoofdstukken en verzen

Translate »
error: Content is protected !!