Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Studievoorwaarden

Begeleiding bij onderzoek en onderwijs

Artikel 1. Definities

In deze studievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 • Stichting Noorani Islamic Research Institute (in het vervolg Stichting): wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
 • Mediena Business School (MBS): opleider/docent voor opleidingen en examens van derden.
 • Opleiding: de cursussen zijn vormen van onderwijs met of zonder interactie tussen docent en deelnemers.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die via inschrijving voornemens is een Stichting opleiding te volgen of studiebegeleiding zoekt voor een opleiding bij een andere opleider en/of examenbureau.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze studievoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 1 november 2023 tussen Stichting en de deelnemer.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Stichting / MBS en de deelnemer komt tot stand door ontvangst van een online ingevuld aanmeldingsformulier. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de deelnemer hiervan een elektronische bevestiging.

2. Door verzenden van het online aanmeldingsformulier stemt de deelnemer in met deze studievoorwaarden en met de verzorging van de studiebegeleiding door Stichting of MBS.

3. De deelnemer schrijft zich in voor studiebegeleiding van de gehele opleiding, dan wel de op het aanmeldingsformulier ingevulde module(s).

4. Na ontvangst van een ingevuld aanmeldingsformulier is er sprake van een voorlopige inschrijving. De inschrijving wordt definitief na bevestiging door Stichting aan de deelnemer.

Artikel 4. Annuleren van de inschrijving

Annuleren kan door een email te sturen naar de Stichting en/of MBS via het emailadres dat in uw welkom brief wordt opgegeven. De datum email verzending geldt als datum ontvangen voor de volgende voorwaarden:

 • Bij annuleren van de inschrijving tot 14 dagen voor de start van de opleiding betaald de deelnemers niets.
 • Bij annuleren van de inschrijving tot 7 weekdagen voor de start van de opleiding betaald de deelnemer € 50,- administratiekosten.
 • Bij annuleren korter dan 5 weekdagen voor de start van de opleiding betaald de deelnemer het volledig bedrag als donatie.

Artikel 5. Uitvoering opleiding

  1. Stichting en MBS verzorgen de opleiding zoals deze op de website www.tangali.net is omschreven.

  2. Stichting en MBS waarborgen de kwaliteit van de studie.

  3. Stichting en MBS zijn niet verantwoordelijk voor het uiteindelijk studieresultaat van de deelnemer.

  4. Stichting en MBS heeft het recht haar aanbod op de website regelmatig te actualiseren.

  Artikel 6. Examens

  1. Stichting en MBS leiden ook op voor examens van derden. Alle examens van de stichting zijn online, sommige modulen/masterclasses zijn mondeling in de virtual classroom. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor tijdige aanmelding en/of inschrijving voor het betreffende examen bij de derde examinerende instantie. In de meeste gevallen brengt de derde examinerende instantie bij de deelnemer een geldbedrag in rekening voor het examen. Deze examengelden zijn nooit bij het lesgeld studiebegeleiding inbegrepen.

  2. Op de website wordt kenbaar gemaakt wie de externe verantwoordelijke exameninstantie is.

  3. De derde examinerende instantie kan eisen stellen voor deelname aan het examen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan deze eisen.

  Artikel 7. Levering lesmateriaal

  1. Als de deelnemer zelf het lesmateriaal dient aan te schaffen staat dit in de betreffende module.

  2. Copyright van alle door Stichting en MBS gebruikte lesmateriaal en examens berust bij Stichting en MBS, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het lesmateriaal.

  Artikel 8. Privacy

  Door deelnemer verstrekte persoonsinformatie wordt door Stichting en MBS gebruikt voor de examens, diploma’s en certificaten van derden. Hierbij houdt Stichting zich aan de eisen zoals deze staan in de AVG. De privacyverklaring staat op deze website.

  Bestuur van Stichting en MBS

  1-11-2023

  Translate »
  error: Content is protected !!