Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Opzet opleidingen

Studeren bij Raza Shari’ah & Sufi School (RSS) van Stichting Noorani Islamic Research Institute (NIRI) vergt veel doorzettingsvermogen en enorme wilskracht omdat je zelfstandig studeert zonder docentenbegeleiding. Dit is om reden dat alle studiemateriaal in begrijpbare Nederlandse taal is geschreven en de student minimaal een ontwikkeling dient te hebben op mbo-4 niveau. Onze islamopleiding is op hbo-niveau. Daarom tref je als downloads ook literatuur aan in het Engels.

De rol van een moslim Schriftgeleerde (Imam en Alīm-e-Dīn) is om mensen naar het juiste pad te leiden en mensen te helpen zich dichter bij Allāh Ta’ālā te voelen en te laten zijn. Schriftgeleerden moeten niet alleen de Heilige Qur’ān en Sunnah kunnen interpreteren, maar ook de moderne wetenschap die zich sinds het begin van de islam heeft ontwikkeld. Dit is geen lichtvaardig standpunt!

Om een Schriftgeleerde te zijn vereist het om ware- en diepgaande kennis van religie islam te hebben. Dit zal aan het begin van de studie carrière niet meevallen, omdat alle opgedane kennis, inzicht, vaardigheden en attitude bij de RSS nog een plaats moet krijgen in het innerlijke leven en tot bloei komen naar de buitenwereld.

De eerste taak van een Schriftgeleerden is om de islam goed, helder en transparant te maken in zijn eerste kring (gezin), vervolgens de tweede kring (zusters, broers en hun kinderen) en daarna de derde kring (derden). Dit is de methode van de Heilige Profeet Mohammed ﷺ geweest. Daarnaast dient de Schriftgeleerde een meerwaarde te zijn voor de integratie van moslims in de samenleving wat wil zeggen kunnen participeren in verschillende instellingen voor onder andere democratie en veiligheid.

Om het geloof levend te maken en te houden in het hart van elke moslim, met het begrip van hun situatie en begrip van de islam, zou een Schriftgeleerde een uitstekend voorbeeld moeten zijn, dus een rolmodel, voor alle mensen zodat zij de ware Schriftgeleerde willen volgen.

Ontwikkelingsniveau minimaal op mbo-4, soenniet moslim, leeftijd minimaal 17 jaar oud. Wie niet het ontwikkelingsniveau heeft op minstens mbo-4 kan ook inschrijven, maar bij weinig vordering met de studie wordt de student uitgeschreven.

Op de webpagina van elke module “Gratis, schrijf nu in”. Bij deze inschrijving vult u uw eigen basisgegevens in en kiest u de module die u wilt volgen. Dit is uw persoonlijke studentendossier. U kunt daarna meteen beginnen met de studie. Let op! U krijgt geen cijferlijst en na afronding van de betreffende opleiding een diploma. Dus geen bewijs dat u bij Stichting NIRI heeft gestudeerd. Wilt u wel studeren voor een diploma van RSS, dan dient u zich aan te melden bij de studentenadministratie via de hyperlink op betreffende module webpagina.

Zodra je start met het module-examen begint de klok te lopen, je ziet het resterend tijdblok op het scherm. Voor een module examen heb je drie kansen om te slagen. Als voor deze kansen de student niet is geslaagd voor het examen, dient de student wederom voor de betreffende module € 25,- te doneren aan NIRI, dan krijg je wederom drie examenkansen. Het is daarom een advies om niet achter elkaar de drie kansen te benutten, maar eerst verder je parate kennis uit te breiden. Doe dit examen niet op de mobiel of tablet, maar achter de personal computer of laptop!

In onze Learning Management System (LMS) staan alle modules van de islamopleiding. Iedere module dient binnen drie maanden te zijn afgerond met een succesvol examen. Selecteer daarom slechts één module om te studeren. Selecteert u meerdere modules tegelijk, dan dienen alle geselecteerde modulen binnen drie maanden te zijn afgerond met een succesvolle examen, anders wordt u uitgeschreven.

Bij de RSS begint eenieder voor islamonderricht met de opleiding CPS 1 (Basiskennis Islam), vervolgens CPS 2 (Moulvi/Iman) en tenslotte CPS 3 (Alīm-e-Dīn). Deze opleidingen zijn op hbo-niveau en bestaat in totaal uit 38 modulen met een studieduur van minimaal vier jaar.

Bij RSS studeren vooral werkende moslims of die nog op de reguliere school zitten en niet veel tijd hebben om een schoolplanning te volgen. Voor hen hebben al onze opleidingen in onze LMS gebouwd. Dit wil zeggen, studeren waar en wanneer u wilt. Je bent niet gebonden aan een tijdsdruk, maar iedere module dient wel binnen drie maanden te zijn afgerond met een succesvolle examen.

Alle studiemateriaal staat online te lezen inclusief studievaardigheden, sommige modulen hebben ook bestanden als download. Je kunt de inhoud van elke module lezen door op die module te klikken zonder vooraf in te schrijven. Bij de meeste modulen zitten ook als download bestanden, maar er zijn ook video’s.

Met welke module van een CPS opleiding u start mag u zelf bepalen. De CPS modulen staan op uw studiepuntenoverzicht evenals uw studentnummer. U kan slechts voor één module inschrijven en pas na een geslaagd examen voor de volgende module. Het activeren van een geselecteerde module duurt 48 uur, omdat deze eerst in de studentenadministratie verwerkt moet worden.

Daarnaast hebben wij in de avonduren (Nederlandse tijd) Webinars in MS Teams en Seminars (fysiek op locatie) waar de studenten en andere naartoe komen, voor studenten is het verplicht onderdeel van de islam opleiding. De planning van seminars en webinars staan op de website van NIRI.

Studenten die drie maanden niet actief zijn met een module en/of binnen drie maanden geen examen hebben afgelegd worden zonder berichtgeving uitgeschreven als student.

Translate »
error: Content is protected !!