Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Usool Tafsir

Over cursus

Bij Raza Shari’ah & Sufi School (RSS) kan gestudeerd worden voor Certified Professional in Shari’ah (CPS) door beginners voor basiskennis islam én voor de beroepen Moulvi/Imām en Alīm-e-Dīn. Alle lesmateriaal is al vertaald naar het Nederlands en kan de geïnteresseerde direct beginnen de opleiding te volgen zonder eerst Arabisch en Urdu te hebben geleerd.

CPS 2 hbo-niveau: modulen Moulvi/Imām (2 jaar)

Uloom al-Qur’ān, Usool Tafsir, Usool Hadith, Usool Fiqh, Fiqāh halāl en harām, Geschiedenis van de islam, Biografieën, Arabisch 2, Janāzāh, Talāq, Nikāh. De student bepaald zelf welke modulen in welke volgorde worden gevolgd.

Opleidingsvorm

E-learning: zelfstudie, dus op je eigen tempo leren waar en wanneer het je uitkomt.

Examen

 • Het examen is online en bestaat uit meerkeuzevragen en/of stellingen. Om te slagen voor het examen heeft de kandidaat drie kansen.
 • Examenvoorwaarde: het examen dient binnen drie maanden na de start te zijn afgelegd, zo niet dan wordt de studentgegevens verwijderd.

Certificaat en/of diploma CPS 2 Imām/ Moulvi

 • De student die voor een CPS 2 module is geslaagd ontvangt het RSS-certificaat voor betreffende module. Dit dient aangevraagd te worden. Kosten van het certificaat is € 45,-. Voor de betaling wordt een betaalverzoek verzonden. Het certificaat wordt per post opgestuurd naar de student nadat de betaling is ontvangen.
 • De student die voor alle modulen van de CPS 2 is geslaagd krijgt het RSS-diploma CPS 2 Imām/ Moulvi opgestuurd. Kosten diploma: geen.

Erkenningen en accreditatie

 • Taajush Shari’ah Mufti Akhtar Raza Khan Qādri (radi Allāhu anhu)
 • Mufti-e-Azam Europe Allama Abdul Wajīd Qādri (Alayhir Rahmah)
 • Erkende docent en opleider ingeschreven in het Nederlandse Register Crkbo
 • International Accreditation Commission
Toon meer

Wat wil je leren?

 • De Moulvi opleiding (CPS2) is een multidisciplinaire veelzijdige cursus in de islamitische wetenschappen die is ontworpen om bij een student alle kennis, vaardigheden en spirituele ontwikkeling te ontwikkelen die nodig is om de letter en geest van de islam te begrijpen, deze te beoefenen en te belichamen en de gemeenschap te leiden door een uitstekend voorbeeld te zijn.

Cursus inhoud

Usool Tafsir
De fundamentele principes van Heilige Qur'ān interpretatie verwijst in wezen naar de takken van kennis die nodig zijn om een nauwkeurige interpretatie van de Heilige Qur'ān teksten te bieden zoals Arabische grammatica en syntaxis, Arabische literatuur en Heilige Qur'ān wetenschappen ('Uloom al-Qur’ān). Usool at- Tafsir behandelt dus de feitelijke stapsgewijze methodologie van het interpreteren van de Heilige Qur'ān om ervoor te zorgen dat interpretaties niet alleen het resultaat zijn van menselijke grillen en fantasieën.

 • Studenteninformatie
  00:00
 • Studievaardigheden
  00:00
 • Les 1. Inleiding Tafsir wa at-tarjuma al-Qur’ān (exegese en vertaling van de Qur’ān)
  00:00
 • Les 2. Tafsir wetenschap
  00:00
 • Les 3. Heilige Qur’ān interpreteren
 • Les 4. Betekenis van het begrip vertaling van de Qur’ān
 • Les 5. Verschillende methoden van tafsir
 • Online Examen: meerkeuzevragen
Translate »
error: Content is protected !!