Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Usool Tafsir

Over cursus

Deze betaalde module is onderdeel van de cursus Certified Professional in Shari’ah (CPS) 2. Aan de student die alle modulen van CPS 2 met een examen (cijfer 6 of hoger) heeft afgelegd volgt een mondeling assessment voordat het certificaat CPS 2 uitgereikt. Heeft de student al het certificaat CPS 1 behaald, dan wordt het Moulvi/Imām diploma uitgereikt.

Tijdens de modulenstudie kan de student online vragen stellen aan de docent die binnen vijf werkdagen de vragen beantwoord. Deze gestelde vragen door de student dienen uitsluitend over de betreffende module te gaan.

De CPS 2 bestaat uit de volgende modulen:

Usool Tafsir

Usool at-Tafsir (letterlijk: De fundamentele principes van Heilige Qur’ān interpretatie), verwijst in wezen naar de takken van kennis die nodig zijn om een nauwkeurige interpretatie van de Heilige Qur’ān teksten te bieden, zoals Arabische grammatica en syntaxis, Arabische literatuur en Heilige Qur’ān wetenschappen (‘Uloom al-Qur’ān).

Definitie van Usool Tafsir (methoden van exegese) is de wetenschap die we te weten komen hoe tafsir wordt gedaan en ook over de hukm (uitspraak) in gebieden van ikhtalāf hoe we tussen hen beoordelen.

Onderwerp van Usool Tafsir heeft betrekking op de principes van Tafsir van de Heilige Qur’ān die we Tafsir en de toespraak van de geleerden van Tafsir begrijpen.

Voordeel van het bestuderen van Usool Tafsir zijn:

 • Usool Tafsir verkrijgt het juiste begrip van het Boek van Allāh Ta’ālā.
 • Het vermogen om onderscheid te maken tussen verschillende opvattingen als mensen verschillen, dan weten we door deze ilm hoe we ze moeten onderscheiden (van correct en onwaar).
 • Het weerleggen van de vervormers, dus wanneer een persoon komt en de betekenis van de āyat vervormt, weerleggen we deze vervorming van de zijne. We hebben regels en principes die we zijn verdraaiingen kunnen weerleggen met zijn valse Tafsir.
 • We zeggen dat zijn Tafsir niet correct is omdat we een principe hebben dat zus en zo zegt.

Usool Tafsir is een van de hoofdstukken van Uloom Al-Qur’ān. Om deze reden wanneer we Imām Suyuti ’s (radi Allāhu anhu) boek Al-Itqān fi Uloom Al-Qur’ān openen, heeft hij een specifiek hoofdstuk over Usool Tafsir.

 • Uloom al-Qur’ān
 • Usool Hadith
 • Usool Fiqh
 • Nikāh
 • Talāq
 • Biografieën
 • Geschiedenis van de islam
 • Janazah (overlijdensgebed)

De student maakt zelf een keuze met welke module hij/zij start. Elke module wordt beoordeeld met een examen en vereist een succesvolle geslaagde om door te gaan naar de volgende fase CPS 3. Beoordelingen voor elke module variëren tussen meerkeuzevragen, verbale tests, korte antwoorden, paper en probleemgestuurde casus examens.

Toon meer

Wat wil je leren?

 • De Moulvi opleiding (CPS2) is een multidisciplinaire veelzijdige cursus in de islamitische wetenschappen die is ontworpen om bij een student alle kennis, vaardigheden en spirituele ontwikkeling te ontwikkelen die nodig is om de letter en geest van de islam te begrijpen, deze te beoefenen en te belichamen en de gemeenschap te leiden door een uitstekend voorbeeld te zijn.

Course Content

Usool Tafsir
De fundamentele principes van Heilige Qur'ān interpretatie verwijst in wezen naar de takken van kennis die nodig zijn om een nauwkeurige interpretatie van de Heilige Qur'ān teksten te bieden zoals Arabische grammatica en syntaxis, Arabische literatuur en Heilige Qur'ān wetenschappen ('Uloom al-Qur’ān). Usool at- Tafsir behandelt dus de feitelijke stapsgewijze methodologie van het interpreteren van de Heilige Qur'ān om ervoor te zorgen dat interpretaties niet alleen het resultaat zijn van menselijke grillen en fantasieën.

 • Studenteninformatie
  00:00
 • Les 1. Inleiding Tafsir wa at-tarjuma al-Qur’ān (exegese en vertaling van de Qur’ān)
  00:00
 • Les 2. Tafsir wetenschap
  00:00
 • Les 3. Heilige Qur’ān interpreteren
 • Les 4. Betekenis van het begrip vertaling van de Qur’ān
 • Les 5. Verschillende methoden van tafsir
 • Online Examen
Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
1
Begin met chatten ...