Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Uloom al-Qur’ān

Over cursus

Bij Raza Shari’ah & Sufi School (RSS) kan gestudeerd worden voor Certified Professional in Shari’ah (CPS) door beginners voor basiskennis islam én voor de beroepen Moulvi/Imām en Alīm-e-Dīn. Alle lesmateriaal is al vertaald naar het Nederlands en kan de geïnteresseerde direct beginnen de opleiding te volgen zonder eerst Arabisch en Urdu te hebben geleerd.

CPS 2 hbo-niveau: modulen Moulvi/Imām (2 jaar)

Uloom al-Qur’ān, Usool Tafsir, Usool Hadith, Usool Fiqh, Fiqāh halāl en harām, Geschiedenis van de islam, Biografieën, Arabisch 2, Janāzāh, Talāq, Nikāh. De student bepaald zelf welke modulen in welke volgorde worden gevolgd.

Opleidingsvorm

E-learning: zelfstudie, dus op je eigen tempo leren waar en wanneer het je uitkomt.

Examen

 • Het examen is online en bestaat uit openvragen, meerkeuzevragen en/of stellingen. Om te slagen voor het examen heeft de kandidaat drie kansen.
 • Examenvoorwaarde: het examen dient binnen drie maanden na de start te zijn afgelegd, zo niet dan wordt de studentgegevens verwijderd.

Certificaat en/of diploma CPS 2 Imām/ Moulvi

 • De student die voor een CPS 2 module is geslaagd ontvangt het RSS-certificaat voor betreffende module. Dit dient aangevraagd te worden. Kosten van het certificaat is € 45,-. Voor de betaling wordt een betaalverzoek verzonden. Het certificaat wordt per post opgestuurd naar de student nadat de betaling is ontvangen.
 • De student die voor alle modulen van de CPS 2 is geslaagd krijgt het RSS-diploma CPS 2 Imām/ Moulvi opgestuurd. Kosten diploma: geen.

Erkenningen en accreditatie

 • Taajush Shari’ah Mufti Akhtar Raza Khan Qādri (radi Allāhu anhu)
 • Mufti-e-Azam Europe Allama Abdul Wajīd Qādri (Alayhir Rahmah)
 • Erkende docent en opleider ingeschreven in het Nederlandse Register Crkbo
 • International Accreditation Commission
Toon meer

Wat wil je leren?

 • Na deze cursus weet de deelnemer de beginselen van de Qur'an wetenschappen. Als de student voor het examen is geslaagd wordt een digitaal getuigschrift van RSS naar de student verzonden. Na het behalen van de examens van de modulen van CPS 1 en 2 volgt een mondeling gesprek waarna het RSS Imam diploma wordt uitgereikt.

Cursus inhoud

Heilige Quraan wetenschappen
Examenpogingen Je hebt drie kansen om te slagen voor het examen. Voor het slagen heb je 60 punten nodig. Heb je voor de eerste examenpoging minder dan 60 punten gescoord, dan kan je een tweede examen wagen en eventueel een derde examen.

 • Studenteninformatie
  00:00
 • Studievaardigheden
  00:00
 • Les 1. Inleiding
  00:00
 • Les 2. De Openbaring
  00:00
 • Les 3. De Heilige Qur’ān interpreteren volgens de individuele mening
 • Les 4. De fasen waarin de Heilige Qur’ān is geopenbaard
 • Les 5. Tadwin en nasikh
 • Les 6. De Makkie en de Medina hoofdstukken
 • Les 7. Inhoud en stijl van delen van de Qur’ān
 • Les 8. Al-Qirāt al-Qur’āniyya (leeswijzen van de Qur’ān)
 • Les 9. Muhkamāt en Mutashābihāt verzen
  00:00
 • Online Examen: meerkeuzevragen
Translate »
error: Content is protected !!