Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Uloom al-Qur’ān

Over cursus

Deze betaalde module is onderdeel van de cursus Certified Professional in Shari’ah (CPS) 2. Aan de student die alle modulen van CPS 2 met een examen (cijfer 6 of hoger) heeft afgelegd volgt een mondeling assessment voordat het certificaat CPS 2 uitgereikt. Heeft de student al het certificaat CPS 1 behaald, dan wordt het Moulvi/Imām diploma uitgereikt.

Tijdens de modulenstudie kan de student online vragen stellen aan de docent die binnen vijf werkdagen de vragen beantwoord. Deze gestelde vragen door de student dienen uitsluitend over de betreffende module te gaan.

De CPS 2 bestaat uit de volgende modulen:

Uloom al-Qur’ān

De kennis van ‘Uloom Al-Qur’ān, of ‘De wetenschappen van de Heilige Qur’ān’, gaat over de kennis van die wetenschappen die een directe invloed hebben op de recitatie, geschiedenis, begrip en implementatie van de Heilige Qur’ān. Het is daarom een enorm gebied van islamitische wetenschap, en een die van primair belang is.

Zoals alle wetenschappen van het Islam is de kennis van ‘Uloom Al-Qur’ān geïnitieerd met de Profeet Mohammed ﷺ zelf aan de metgezellen (radi Allāhu anhum) over elk concept dat ze niet begrepen in de Heilige Qur’ān.

Voordelen van het bestuderen van ‘Uloom al-Qur’ān:

Er zijn veel voordelen aan de kennis van ‘Uloom al-Qur’ān. Ten eerste stelt het de lezer in staat om de rijkdom aan kennis en inzicht te realiseren die bestaat over het Boek van Allāh Ta’ālā zoals sommige geleerden uit het verleden zeiden: “Ware kennis is het kennen van iemands onwetendheid.” 

Pas als iemand zich realiseert wat hij niet weet, zal hij waarderen hoe weinig hij wel weet. Ten tweede stelt het de student van kennis in staat om de Heilige Qur’ān beter te begrijpen, in die zin dat hij bekend zal zijn met de geschiedenis van de openbaring en verzameling ervan, en de verschillende aspecten die het begrip ervan helpen. Wanneer hij de boeken van tafsir (exegese) leest, zal hij in staat zijn om de gebruikte termen te begrijpen en in grotere mate te profiteren van de kennis die erin zit. Met andere woorden, hij zal toegerust zijn om zijn kennis verder te vergroten en te leren over zijn religie. Ten derde verhoogt het iemands geloof (Imān), omdat hij de schoonheid van de Heilige Qur’ān en de grote zegeningen die hij door de openbaring ervan heeft gekregen, zal realiseren. Hij zal zich niet laten misleiden door de misleidende beweringen van zijn vijanden, en zijn hart zal zich op zijn gemak voelen over de authenticiteit ervan. Hij zal de wonderbaarlijke aard van de Heilige Qur’ān begrijpen en zo beter het grootste Boek koesteren dat de mensheid heeft gekregen. Ten vierde zal hij in staat zijn om de Heilige Qur’ān te verdedigen tegen zijn vijanden, omdat hij zal worden uitgerust met de ware en ongerepte kennis van de Heilige Qur’ān, onvervalst door de vooroordelen van zijn tegenstanders.

 • Usool Tafsir
 • Usool Hadith
 • Usool Fiqh
 • Nikāh
 • Talāq
 • Biografieën
 • Geschiedenis van de islam
 • Janazah (overlijdensgebed)

De student maakt zelf een keuze met welke module hij/zij start. Elke module wordt beoordeeld met een examen en vereist een succesvolle geslaagde om door te gaan naar de volgende fase CPS 3. Beoordelingen voor elke module variëren tussen meerkeuzevragen, verbale tests, korte antwoorden, paper en probleemgestuurde casus examens.

Toon meer

Wat wil je leren?

 • Na deze cursus weet de deelnemer de beginselen van de Qur'an wetenschappen. Als de student voor het examen is geslaagd wordt een digitaal getuigschrift van RSS naar de student verzonden. Na het behalen van de examens van de modulen van CPS 1 en 2 volgt een mondeling gesprek waarna het RSS Imam diploma wordt uitgereikt.

Course Content

Heilige Qur’ān wetenschappen
Definitie van 'Uloom al-Qur'ān: De kennis van 'Uloom Al-Qur'ān heeft betrekking op de kennis van die wetenschappen die een directe invloed hebben op de recitatie, geschiedenis, begrip en implementatie van de Qur'ān. Het is daarom een ​​enorm gebied van islamitische wetenschap, en is van primair belang voor Schriftgeleerde opleiding. Zoals alle wetenschappen van de islam, begon de kennis van 'Uloom al-Qur’ān met de Profeet Mohammed ﷺ zelf. De metgezellen (radi Allāhu anhum) vroegen aan de Profeet Mohammed ﷺ over elk concept in de Heilige Qur'ān dat ze niet begrepen.

 • Studenteninformatie
  00:00
 • Les 1. Inleiding
  00:00
 • Les 2. De Openbaring
  00:00
 • Les 3. De Heilige Qur’ān interpreteren volgens de individuele mening
 • Les 4. De fasen waarin de Heilige Qur’ān is geopenbaard
 • Les 5. Tadwin en nasikh
 • Les 6. De Makkie en de Medina hoofdstukken
 • Les 7. Inhoud en stijl van delen van de Qur’ān
 • Les 8. Al-Qirāt al-Qur’āniyya (leeswijzen van de Qur’ān)
 • Les 9. Muhkamāt en Mutashābihāt verzen
 • Online Examen
Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
1
Begin met chatten ...