Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Teamleider

Over cursus

 • Opleidingsniveau: vergelijkbaar met mbo 4
 • Examensoort: Online

Een teamleider heeft een sleutelrol in een organisatie en is iemand die richting, instructies en begeleiding geeft aan een groep individuen, die ook wel een team genoemd kunnen worden, met als doel een bepaald doel te bereiken. Een effectieve leider kent de sterke en zwakke punten en motivaties van haar teamleden. Werkprocessen structureren, doelen formuleren, medewerkers aansturen. Overal waar mensen samenwerken is management nodig. Om vakinhoudelijke en technische ontwikkelingen te kunnen bijhouden, is kennis van fundamentele managementvaardigheden geen overbodige luxe. Dit geldt voor elke medewerker in elke branche, ongeacht de positie in een organisatie. Je krijgt direct overzicht en een beter begrip voor de gang van zaken in de werkomgeving.

Rollen

Teamleiders vervullen verschillende rollen in een organisatie. Hun taak is om taken gedaan te krijgen door alle beschikbare middelen te gebruiken, inclusief andere werknemers of teamleden. Hieronder vindt u een lijst met enkele belangrijke rollen die een teamleider vaak op zich moet nemen:

 • Ontwikkel een strategie die het team zal gebruiken om zijn doel te bereiken
 • Zorg voor alle training die teamleden nodig hebben
 • Communiceer duidelijke instructies aan teamleden
 • Luister naar de feedback van teamleden
 • Monitor de deelname van teamleden om ervoor te zorgen dat de training die ze krijgen in gebruik wordt genomen, en ook om te zien of er aanvullende training nodig is
 • Beheer de stroom van dagelijkse activiteiten
 • Rapporten maken om het bedrijf op de hoogte te houden van de voortgang van het team
 • Rapporteer aan het juiste personeel

Opleidingsvormen en -varianten

Deze opleiding organiseren wij in twee vormen: als e-learning en online via een zogenoemde virtual classroom. U kunt zelf kiezen welke vorm het beste bij u past.

 • E-learning: afstandsstudie met contact en begeleiding op afstand via de groene Q&A-chat (rechtsonder op het scherm). Deze variant is gratis voor werklozen die in de uitkering (participatiewet) zitten. Dit moet aantoonbaar zijn middels een recent afschrift van de uitkerende instantie. Na inschrijving wordt de cursist een kortingscode gemaild wat bij de inschrijving op het digitaal inschrijfformulier meteen aangevraagd wordt. Voor het diploma en de verzendkosten betaald de werkloze deelnemer €10,-.
 • In een virtual classroom heeft u ook rechtstreeks contact met de docent en de deelnemers, maar dan op afstand. Deze variant bestaat uit drie virtual lesbijeenkomsten van twee uur en start in januari, april en september. De lesavonden zijn op de dinsdag van 19:00 – 21:00 uur.

Examen bij de Associatie voor Examinering

Na deze studiebegeleiding kan de student zich aanmelden bij de Associatie voor het examen en bij slagen het Associatiediploma behalen. De aanmelding en examenkosten zijn een verantwoordelijkheid van de student. Meer informatie over het examen staat op de website van de Associatie.

Toon meer

Wat wil je leren?

 • Deze opleiding is op mbo-4 niveau. De student leert organisatiekunde, plannen en beheersen, organiseren en leidinggeven.

Cursus inhoud

Nemas Basiskennis Management

 • Studenteninformatie
  00:00
 • Studievaardigheden
  00:00
 • Les 1. Organisaties
  00:00
 • Les 2. Plannen
  00:00
 • Les 3. Organiseren
  00:00
 • Les 4. Leidinggeven
  00:00
 • Les 5. Beheersen
  00:00
 • Online Examen: Basiskennis Management
Translate »
error: Content is protected !!