Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Talāq

Over cursus

Deze betaalde module is onderdeel van de cursus Certified Professional in Shari’ah (CPS) 2. Aan de student die alle modulen van CPS 2 met een examen (cijfer 6 of hoger) heeft afgelegd volgt een mondeling assessment voordat het certificaat CPS 2 uitgereikt. Heeft de student al het certificaat CPS 1 behaald, dan wordt het Moulvi/Imām diploma uitgereikt.

Tijdens de modulenstudie kan de student online vragen stellen aan de docent die binnen vijf werkdagen de vragen beantwoord. Deze gestelde vragen door de student dienen uitsluitend over de betreffende module te gaan.

De CPS 2 bestaat uit de volgende modulen:

Echtscheiding

Echtscheiding is wettig, maar van alle wettige dingen is echtscheiding het meest verfoeilijk voor Allāh Ta’ālā. Allāh Ta’ālā zegt: “Als zij u gehoorzamen, zoek dan geen wegen voor hen.”

Als je vader een hekel aan haar heeft, geef haar dan een scheiding Hazrat Ibn Umar (radi Allāhu anhu) zei: Ik hield heel veel van mijn vrouw, maar mijn vader Umar hield niet van haar. Toen hij me beval van haar te scheiden, heb ik dat aan de Profeet Mohammed ﷺ meegedeeld. Hij ﷺ zei: 0 zoon van Umar, scheid van haar. Dit laat zien dat de plicht jegens vader groter is.

Allāh Ta’ālā zegt: “Drijf haar niet uit je huis totdat ze openlijk onfatsoenlijke actie onderneemt.”

De Profeet Mohammed ﷺ zei: Als een vrouw zonder enige reden van haar man wil scheiden, zal ze niet de geur van het Paradijs krijgen. In een andere hadīth staat: “Het Paradijs is onwettig voor haar.” In een andere hadīth zei de Profeet Mohammed ﷺ: “De vrouwen die een scheiding zoeken, zijn huichelaars.” Al-Ghazālī r.a in zijn meesterwerk “Ihya Uloom-ud-Din”

 • Usool Tafsir
 • Uloom al-Qur’ān
 • Usool Hadith
 • Usool Fiqh
 • Nikāh
 • Talāq
 • Biografieën
 • Geschiedenis van de islam
 • Janazah (overlijdensgebed)

De student maakt zelf een keuze met welke module hij/zij start. Elke module wordt beoordeeld met een examen en vereist een succesvolle geslaagde om door te gaan naar de volgende fase CPS 3. Beoordelingen voor elke module variëren tussen meerkeuzevragen, verbale tests, korte antwoorden, paper en probleemgestuurde casus examens.

Toon meer

Wat wil je leren?

 • Regelgeving van talāq (echtscheiding)

Course Content

Talāq (de scheiding)

 • Studenteninformatie
  00:00
 • Les 1. Inleiding talaq vormen
  00:00
 • Les 2. Voorwaarden voor talāq (echtscheiding)
  00:00
 • Les 3. Talāq van een (geslachtsgemeenschap) vrouw
  00:00
 • Les 4. Talāq door toespeling of indirecte verklaring die talāq suggereert
  00:00
 • Les 5. Het toevertrouwen van (rechts) de talāq
  00:00
 • Les 6. Voorwaarden voor wijziging van de vergadering
  00:00
 • Les 7. Taleeq (wederzijdse relatie)
  00:00
 • Les 8. Istisna (uitzondering)
  00:00
 • Les 9. Talāq van de zieke persoon
  00:00
 • Les 10. Raj’at (om echtelijke relatie te herstellen)
  00:00
 • Les 11. Ilaa (onder ede van de man)
  00:00
 • Les 12. Khula
  00:00
 • Les 13. Zihaar (gelijkenis)
  00:00
 • Les 14. De kaffārah (verzoening) van zihaar
  00:00
 • Les 15. Liaan
  00:00
 • Les 16. Impotent (in’neen)
  00:00
 • Les 17. Iddat (de wachttijd van een echtscheiding of weduwe)
  00:00
 • Les 18. De rouw (soag)
  00:00
 • Les 19. Familie identificatie van het kind (Saboot-e-Nas’l)
  00:00
 • Les 20. Onderhoud van het kind
  00:00
 • Examen is mondeling
Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
1
Begin met chatten ...