Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Talāq

Over cursus

Bij Raza Shari’ah & Sufi School (RSS) kan gestudeerd worden voor Certified Professional in Shari’ah (CPS) door beginners voor basiskennis islam én voor de beroepen Moulvi/Imām en Alīm-e-Dīn. Alle lesmateriaal is al vertaald naar het Nederlands en kan de geïnteresseerde direct beginnen de opleiding te volgen zonder eerst Arabisch en Urdu te hebben geleerd.

CPS 2 hbo-niveau: modulen Moulvi/Imām (2 jaar)

Uloom al-Qur’ān, Usool Tafsir, Usool Hadith, Usool Fiqh, Fiqāh halāl en harām, Geschiedenis van de islam, Biografieën, Arabisch 2, Janāzāh, Talāq, Nikāh. De student bepaald zelf welke modulen in welke volgorde worden gevolgd.

Opleidingsvorm

E-learning: zelfstudie, dus op je eigen tempo leren waar en wanneer het je uitkomt.

Examen

 • Het examen is online en bestaat uit meerkeuzevragen en/of stellingen. Om te slagen voor het examen heeft de kandidaat drie kansen. Kosten van het examen inclusief het certificaat is € 65,-. Voor de betaling wordt een betaalverzoek verzonden.
 • Examenvoorwaarde: het examen dient binnen drie maanden na de start te zijn afgelegd, zo niet dan wordt de studentgegevens verwijderd.

Certificaat en/of diploma CPS 2 Imām/ Moulvi

 • De student die voor een CPS 2 module is geslaagd ontvangt het RSS-certificaat voor betreffende module. Dit dient aangevraagd te worden. Het certificaat wordt per post opgestuurd naar de student nadat de betaling is ontvangen.
 • De student die voor alle modulen van de CPS 2 is geslaagd krijgt het RSS-diploma CPS 2 Imām/ Moulvi opgestuurd. Kosten diploma: geen.

Erkenningen en accreditatie

 • Taajush Shari’ah Mufti Akhtar Raza Khan Qādri (radi Allāhu anhu)
 • Mufti-e-Azam Europe Allama Abdul Wajīd Qādri (Alayhir Rahmah)
 • Erkende docent en opleider ingeschreven in het Nederlandse Register Crkbo
 • International Accreditation Commission
Toon meer

Wat wil je leren?

 • Regelgeving van talāq (echtscheiding)

Cursus inhoud

Talāq (de scheiding)

 • Studenteninformatie
  00:00
 • Studievaardigheden
  00:00
 • Les 1. Inleiding talaq vormen
  00:00
 • Les 2. Voorwaarden voor talāq (echtscheiding)
  00:00
 • Les 3. Talāq van een (geslachtsgemeenschap) vrouw
  00:00
 • Les 4. Talāq door toespeling of indirecte verklaring die talāq suggereert
  00:00
 • Les 5. Het toevertrouwen van (rechts) de talāq
  00:00
 • Les 6. Voorwaarden voor wijziging van de vergadering
  00:00
 • Les 7. Taleeq (wederzijdse relatie)
  00:00
 • Les 8. Istisna (uitzondering)
  00:00
 • Les 9. Talāq van de zieke persoon
  00:00
 • Les 10. Raj’at (om echtelijke relatie te herstellen)
  00:00
 • Les 11. Ilaa (onder ede van de man)
  00:00
 • Les 12. Khula
  00:00
 • Les 13. Zihaar (gelijkenis)
  00:00
 • Les 14. De kaffārah (verzoening) van zihaar
  00:00
 • Les 15. Liaan
  00:00
 • Les 16. Impotent (in’neen)
  00:00
 • Les 17. Iddat (de wachttijd van een echtscheiding of weduwe)
  00:00
 • Les 18. De rouw (soag)
  00:00
 • Les 19. Familie identificatie van het kind (Saboot-e-Nas’l)
  00:00
 • Les 20. Onderhoud van het kind
  00:00
 • Online Examen: open vragen
Translate »
error: Content is protected !!