Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Ramadān al-Mubārak voor kinderen

Categorieën: Kinderen

Over cursus

Moslimkinderen zijn niet verplicht om te vasten voor Ramadān totdat ze de leeftijd van volwassenheid bereiken (puberteit). Op dat moment zijn ze verantwoordelijk voor hun beslissingen en worden ze beschouwd als volwassenen in termen van het voldoen aan religieuze verplichtingen. Scholen en andere programma’s met kinderen kunnen merken dat sommige kinderen ervoor kiezen om te vasten, terwijl anderen dat niet doen. Het wordt geadviseerd om het voorbeeld van het kind te volgen en niet op de een of andere manier een actie te forceren.

Jongere kinderen

Alle moslims wereldwijd vasten verplicht elk jaar in dezelfde maand Ramadān. Gezinsschema’s en maaltijdtijden worden gedurende de maand aangepast en er wordt meer tijd besteed aan gemeenschapsbijeenkomsten, familiebezoeken en gebed in de moskee. Zelfs jongere kinderen zullen deel uitmaken van de viering omdat Ramadān een verplicht evenement is waarbij alle leden van de gemeenschap betrokken zijn.

In veel gezinnen vinden jongere kinderen het leuk om deel te nemen aan het vasten en worden ze aangemoedigd om hun vasten te oefenen op een manier die geschikt is voor hun leeftijd. Het is gebruikelijk dat een jonger kind bijvoorbeeld een deel van een dag vast of één dag in het weekend. Op deze manier genieten ze van het “volwassen” gevoel dat ze deelnemen aan de speciale evenementen van het gezin en de gemeenschap, en raken ze ook gewend aan het volledige vasten dat ze op een dag zullen beoefenen. Het is ongebruikelijk voor jonge kinderen om langer dan een paar uur te vasten (bijvoorbeeld tot de middag), maar sommige oudere kinderen kunnen zichzelf pushen om langere uren te proberen. Dit wordt echter grotendeels aan het kind overgelaten; kinderen worden op geen enkele manier onder druk gezet.

Deze kinderen groeien op met de ouders die vasten, maar beseffen niet altijd wat de inhoud is van verplicht vasten. Daarom is deze cursus geschreven en met een quiz voor toetsing gevormd.

Rol van de ouders

Het is aan de ouders van het opgroeiend kind om hen te begeleiden tijdens de leermomenten van deze cursus. De quizvragen kunnen de ouders hun kinderen uitleggen, maar niet de antwoorden voorzeggen. Aan het eind van de quiz weet het kind of de gegeven antwoorden correct waren. Het kind heeft vijf kansen om te kunnen slagen voor de toets.

Certificaat

Als het kind is geslaagd voor de toets wordt een certificaat verzonden naar de ouders. Daarom is het van belang om bij het aanmelden/inschrijven voor cursus direct de juiste voornamen en achternaam van het kind te vermelden.

Erkenningen

 • Taajush Shari’ah Mufti Akhtar Raza Khan Qādri (radi Allāhu anhu)
 • Mufti-e-Azam Europe Allama Abdul Wajīd Qādri (Alayhir Rahmah)
 • Erkende docent en opleider ingeschreven in het Nederlandse Register Crkbo
 • International Accreditation Commission
Toon meer

Wat ga je leren?

 • Regels van de Ramadān al-Mubārak, en plaatjes herkennen.

Cursus inhoud

Ramadān al-Mubārak voor kinderen

 • Een aantal Eigenschappen van Allāh Ta’ālā
  00:00
 • Heilige Profeet Mohammed ﷺ
  00:00
 • Ramadān regelgeving
  00:00
 • Naat Sharief in het Nederlands als karaoke
  00:00
 • Toets
Translate »
error: Content is protected !!