Cursus inhoud
Kennismaken met Learning Management System van RSS
0/1
Management en leidinggeven
Deze les is onderdeel van hoofdstuk 1 van onze HBO Nemas Middle Management cursus.
0/2
Kennismaken met LMS
Over les

Wat doet een manager?

Is een specialist of expert in zijn of haar vakgebied en is een ondersteunend systeem voor medewerkers. Managers werken binnen een bedrijf en werken samen als een team om bedrijfsdoelen te bereiken. Een manager is niet iemand die een miljoen dingen tegelijk doet terwijl de medewerkers achteroverleunen. Het is van vitaal belang voor managers om te besturen (verantwoordelijkheden te delegeren aan werknemers) en hen te helpen als ze hulp nodig hebben. Geeft vaak leiding aan teamleiders.

Wat doet een Teamleider?

Is een persoon die begeleiding, instructie, richting en leiderschap geeft aan een groep individuen (het team) met als doel het bereiken van een belangrijk resultaat of op elkaar afgestemde resultaten. De teamleider bewaakt de kwantitatieve en kwalitatieve prestaties van het team en rapporteert de resultaten aan een manager.

Processen

Primair proces: processen die gericht zijn op het door de organisatie leveren van toegevoegde waarde aan haar omgeving. Het zijn processen waaraan een organisatie haar bestaansrecht ontleent.

Voorbeelden van primair processen: inkoop, verkoop, personeel werving, selectie, ontslag. Al deze processen bestaan uit processtappen met Ctfs.

Managementniveaus

Strategisch management
Het managen (besturen)  van die aspecten die voor het voortbestaan (continuïteit) van de organisatie cruciaal zijn. Voorbestaan is het handhaven (c.q. verbeteren) van een releatief onafhankelijke positie in de omgeving. Alle vraagstukken waarbij de positie van de organisatie in het geding is, behoren onderwerp te zijn van strategisch management. Daarmee en daardoor is strategisch management sterk gericht op de omgeving. Daarnaast is het managen van de hoofdstructuur van de organisatie onderdeel van strategisch management.

Tactisch management
Het geheel van organiserende en structurerende taken dat, uitgaande van het strategisch management nodig is. Het is het structureel besturen van het systeem.
Tactisch management wordt ook wel organistorisch management genoemd, vanwege het verband tussen structuur en organisatie.

Operationeel management
Het geheel van besturende taken dat bij een gegeven strategisch en tactisch management de gang van zaken zo goed mogelijk moet laten verlopen.

Bron: Bedrijfskundig management (2000), A.C.J. de Leeuw

Translate »
error: Content is protected !!