Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Certified Halāl Auditor

Over cursus

Wat is “Halāl” voedsel?

Halāl betekent letterlijk “toegestaan” in het Arabisch en “halāl voedsel” betekent voedsel dat is toegestaan of legaal is zoals voorgeschreven door de Shari’ah. Het tegenovergestelde van halāl is “harām” of verboden door de Shari’ah. Halāl gecertificeerd voedsel zorgt ervoor dat het geproduceerde voedsel wordt bereid op een manier die vrij is van kruisbesmetting of geen harām-ingrediënten bevat.

Een halāl-audit is bedoeld om producten die als halal worden beschouwd te evalueren om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de voorwaarden die zijn vermeld in de halāl-vereisten of -richtlijnen. Een halāl-audit omvat over het algemeen het controleren en beoordelen van verondersteld halal voedsel in overeenstemming met het volgende: halāl-product en ingrediënten.

Allah Ta’ala openbaart: “Verboden is u het gestorvene, het bloed en het varkensvlees en al waarover een andere naam dan die van Allāh is aangeroepen; hetgeen is geworgd en is doodgeslagen en hetgeen is doodgevallen of hetgeen door de horens van dieren is gedood en hetgeen door een wild beest is aangevreten, behalve wat gij hebt geslacht. Verder hetgeen voor afgoden is geslacht en wat gij loot door pijlen, dit is een overtreding. Heden zullen de ongelovigen aan uw godsdienst wanhopen. Vreest dus niet hen, maar Mij. Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooit en de Islam voor u als godsdienst gekozen. Maar wie door honger wordt gedwongen zonder dat hij tot de zonde is geneigd, voorzeker, Allāh is Vergevensgezind, Genadevol.” Surah al- Mā’idah (de tafel), H5, vers 3

Een halāl auditor, ook wel een compliance auditor genoemd, is een persoon of een kantoor dat door een bedrijf is aangesteld om een audit uit te voeren. Om als auditor op te treden, moet een persoon gecertificeerd zijn door de regelgevende instantie voor controle of over bepaalde gespecificeerde kwalificaties beschikken. Een compliance audit is een formele beoordeling van de inspanningen, procedures en gedragscode van een bedrijf over sociale verantwoordelijkheid en de impact van het bedrijf op de samenleving. Een compliance audit is een uitgebreide beoordeling van de naleving door een organisatie van de Shari’ah (wettelijke richtlijnen).

Toon meer

Wat wil je leren?

 • Audit methoden en technieken
 • Shari'ah voorschriften
 • ISO 22000, FSSC 22000, BRC en IFS

Course Content

Halal Audit

 • Studenteninformatie
  00:00
 • Les 1. Missie van halāl audit
  00:00
 • Les 2. Wat is halāl auditing?
  00:00
 • Les 3. Halāl Auditors professional skills
  00:00
 • Les 4. Aanpalende audit terreinen
  00:00
 • Les 5. Halāl audit rollen
  00:00
 • Les 6. Control
  00:00
 • Les 7. Auditmethodologie
  00:00
 • Les 8. Certificering en uitleg van de documenten halāl audit
  00:00

Slachten conform Shari’ah

Examen

Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
1
Begin met chatten ...