Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Arabisch 2

Over cursus

Bij Raza Shari’ah & Sufi School (RSS) kan gestudeerd worden voor Certified Professional in Shari’ah (CPS) door beginners voor basiskennis islam én voor de beroepen Moulvi/Imām en Alīm-e-Dīn. Alle lesmateriaal is al vertaald naar het Nederlands en kan de geïnteresseerde direct beginnen de opleiding te volgen zonder eerst Arabisch en Urdu te hebben geleerd.

CPS 2 hbo-niveau: modulen Moulvi/Imām (2 jaar)

Uloom al-Qur’ān, Usool Tafsir, Usool Hadith, Usool Fiqh, Fiqāh halāl en harām, Geschiedenis van de islam, Biografieën, Arabisch 2, Janāzāh, Talāq, Nikāh. De student bepaald zelf welke modulen in welke volgorde worden gevolgd.

Vrijstelling voor een module aanvragen

Aspirant studenten die denken de studiestof van een module al te beheersen kunnen een assessment aanvragen. Je vult dan de gevraagde informatie in waarna een mondeling gesprek volgt in de vorm van een examen dat 30 minuten duurt. Er is maar één kans om voor het assessment te slagen.

Opleidingsvorm

E-learning: zelfstudie, dus op je eigen tempo leren waar en wanneer het je uitkomt.

Examen

 • Het examen is mondeling in de Virtual Classroom. Om te slagen voor het examen heeft de kandidaat drie kansen.
 • Examenvoorwaarde: het examen dient binnen drie maanden na de start te zijn afgelegd, zo niet dan wordt de studentgegevens verwijderd.

Certificaat en/of diploma CPS 2 Imām/ Moulvi

 • De student die voor een CPS 2 module is geslaagd ontvangt het RSS-certificaat voor betreffende module. Dit dient aangevraagd te worden. Het certificaat wordt per post opgestuurd naar de student nadat de betaling is ontvangen.
 • De student die voor alle modulen van de CPS 2 is geslaagd krijgt het RSS-diploma CPS 2 Imām/ Moulvi opgestuurd. Kosten diploma: geen.

Erkenningen en accreditatie

 • Taajush Shari’ah Mufti Akhtar Raza Khan Qādri (radi Allāhu anhu)
 • Mufti-e-Azam Europe Allama Abdul Wajīd Qādri (Alayhir Rahmah)
 • Erkende docent en opleider ingeschreven in het Nederlandse Register Crkbo
 • International Accreditation Commission
Toon meer

Wat wil je leren?

 • In snel tempo zelfstandige naamwoorden, voornaamwoorden, (on)bepaalde woorden, bijvoeglijke naamwoorden, enkel-, twee- en meervoud, voorzetsel, bezitsvormen, bezittelijke naamval of genitief, actieve en passieve uitspraak, tegenwoordige en toekomstige tijd, enzovoorts. Kortom, lezen, begrijpen, spreken en schrijven.

Cursus inhoud

Arabisch voor beginners

 • Studenteninformatie, exameninfo en downloads
  00:00
Translate »
error: Content is protected !!