Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Wat is een Professional Doctorate?

Bezint eer gij begint!

Een promotie vergt veel tijd, vastberaden, vasthoudend en wilskracht om minimaal wekelijks 10-15 uur aan promotieonderzoek te besteden.

Wat is een Professional Doctorate (ProfD)?

Professional Doctorate (professionele doctoraten) bestaan al sinds de vroege jaren 1990 in het Verenigd Koninkrijk, hoewel sommige meer gevestigde doctoraatsprogramma’s ook onder de professionele doctoraatsparaplu zijn gebracht. 

De cursusstructuur varieert van onderwerp tot onderwerp en van instelling tot instelling. Gemeenschappelijk voor alle professionele doctoraten is de voltooiing van een origineel stuk onderzoek. Het onderzoek moet dan worden gepresenteerd als een proefschrift en wordt, net als bij een PhD (traditioneel doctoraat), onderzocht door een expert in het gekozen vakgebied. Meestal zou het onderzoeksproject betrekking hebben op echte problemen die verband houden met de beroepspraktijk. In veel gevallen wordt onderzoek gedaan binnen de eigen organisatie van de student.

De meeste ProfD bevatten een groot onderwezen of gericht studie-element, dat formeel wordt beoordeeld. Deze componenten omvatten vaak zowel het onderwijs van onderzoeksmethoden als componenten die verband houden met het verbreden of verdiepen van het begrip van de studenten van de disciplines waarin ze onderzoek doen of hen voorzien van geschikte overdraagbare vaardigheden. 

Is een ProfD hetzelfde als een PhD?

Beide verlenen de titel “Doctor” aan een succesvolle kandidaat, maar de twee kwalificaties zijn niet hetzelfde. Een PhD is een op onderzoek gebaseerd doctoraatsprogramma dat meestal weinig of geen onderwezen element bevat en meestal academisch van aard is. Het doel van degenen die ProfD aanbieden, is om een kwalificatie te produceren die, hoewel gelijkwaardig in status en uitdaging aan een PhD is, meer geschikt is voor diegenen die een professionele in plaats van een academische loopbaan nastreven.

Kan ik parttime studeren?

De meeste promovendi die ProfD onderzoek doen zijn werkende, ervaren en praktiserende professionals, en gaan in deeltijd voor de ProfD graad onderzoek doen. 

Hoelang duurt een doctoraat?

Dit zal afhangen van de vooropleiding. Een USA professioneel doctoraat kan 1-5 jaar fulltime en 2-8 jaar parttime duren. De tijd die nodig is, hangt af van het studiegebied, de inzet van de student, voorkennis en de lengte van het onderzoeksproject.

Toelating tot de ProfD in de Verenigde Staten

Een ProfD onderzoek traject duurt 1-5 jaar. De duur van dit traject is afhankelijk van de vooropleiding en ervaringen van de onderzoekstudent.

Voorbeeld parttime studeren voor ProfD in Criminologie

 1. Met een masterdiploma criminologie: 2 jaar onderzoek.
 2. Met een bachelor diploma criminologie zonder werkervaring met criminologie: 3 -4 jaar
 3. Met een bachelor diploma criminologie en 5 jaar werkervaring in veiligheid: 2 jaar

Voorbeeld parttime studeren voor ProfD in Islamic Studies, onderzoek naar

 • Met een masterdiploma Alīm-e-Dīn: 2 jaar parttime onderzoek.
 • Met een bachelor diploma Alim-e-Dīn zonder beroepswerkervaring: 3 -4 jaar
 • Met een bachelor diploma Alim-e-Dīn en 5 jaar beroepswerkervaring: 2 jaar

Hoewel in Nederland het onderwijs van goede kwaliteit is loopt het achter op de wereld van onderwijs. In Nederland zijn enkele Hbo-instellingen pas in dit jaar (2022) begonnen om ook ProfD aan te bieden aan hun eigen studenten, terwijl in de VS, VK, Australië en India de ProfD al heel lang bestaat. Hieruit blijkt dat Nederland achterloopt op het gebied van onderwijs met aansluiting aan de vraag op de arbeidsmarkt. Zoals in Nederland zonder enige vooropleiding een persoon een opleiding kan volgen aan de Open Universiteit is dit ook mogelijk in de VS.

Sneller promoveren

Het is voorgekomen dat met een masterdiploma een PhD in 12 maanden is afgerond, maar deze studenten waren uitermate goed in onderzoek en overtuigen met bewijslast. Zo is het ook dat voor een ProfD zelfs in één dag gepromoveerd kan worden als het onderzoekswerk voldoet aan de internationale wetenschappelijke methoden en technieken van onderzoek en de student een professor kan vinden die bereid is hem/haar te promoveren.

Traject specifiek voor Alīm-e-Dīn met minimaal 3 jaar aantoonbaar werkervaring binnen het beroep.

Wij willen specifiek voor de Surinaamse Ulema een laatste gratis ProfD traject opzetten en begeleiden. Het onderzoek dat deze Ulema kunnen doen is op islamitisch vakgebied:

 1. Uloom al-Qur’ān
 2. Usool Tafsir
 3. Usool Hadith
 4. Usool Fiqh
 5. Islamic Finance & Banking

Of een vergelijking onderzoek islam versus seculier vakgebied zoals Human Behaviour, Social Work en tasawwuf.

 • Onderzoektraject: 2,5 jaar
 • Start: 1-1-2024
 • Eind: 1-6-2026

Kosten heel traject van 24-30 maanden: € 1800,- voor inschrijven en bul van de Amerikaanse universiteit. Betalen tegen het eind van het traject in: mei 2026 ineens door overmaken op een door Stichting NIRI op te geven IBAN.

Promotiefeest: de Alīm die promoveert organiseert in de eigen moskee het promotiefeest dat in september/oktober 2026 zal plaatsvinden. Ook nodigt de student promovendus zelf zijn gasten uit en bekostigd de organisatie rondom het hele feest. Wij van de Stichting NIRI vragen daarom een laag tarief voor de begeleiding van dit traject.

Wat houdt de begeleiding van Stichting NIRI in?

 1. Intake met de promotor: promovendus heeft een gesprek van 30 -45 minuten over het onderwerp van onderzoek.
 2. De promovendus krijgt toegang tot de persoonlijke portal in OneDrive van de stichting om studiemateriaal en promotie eisen te bestuderen die hij nodig acht.
 3. Daarnaast zoekt en/of koopt de promovendus zelf studie- en onderzoekmateriaal die betrekking hebben op het te onderzoeken object.
 4. Alle begeleiding vindt plaats in Microsoft Teams op afgesproken tijdstippen.
 5. Alle lessen en het geschrift (promotie examendocumenten) is in het Nederlands.
 6. Promovendus volgt direct bij de start acht wekelijkse lessen: wetenschappelijke methoden en technieken van onderzoek. Voor dit vakgebied koopt de promovendus een boek dat nog wordt opgegeven.
 7. Tegelijkertijd met de lessen genoemd in punt 6 begint de promovendus aan zijn plan van aanpak te werken. Dit is een verplicht onderdeel en wordt beoordeeld met een examencijfer.
 8. Na akkoord van het plan van aanpak start de student met het daadwerkelijk onderzoek.
 9. Eén keer per kwartaal is een gezamenlijk bijeenkomst met de promovendi.
 10. De promovendus mailt het deelonderzoek naar de stichting NIRI. Deze wordt beoordeeld met een examencijfer.
 11. Aan het eind van het traject in juni 2026 vindt een afsluitend gesprek met de promovendus in aanwezigheid één of twee Groot Schriftgeleerden die geen promovendus zijn. Dit is geen examen want de promovendus is geslaagd voor alle deelexamens.
 12. In september/oktober 2026 vindt te feestelijke uitreiking plaats in de moskee waar de gepromoveerde bij aangesloten is, of op een andere locatie die de gepromoveerde wenst.

Heb je als een afgestuurde Alim-e-Din interesse, stuur ons dan een bericht via de blauwe chatmail (rechtsonder dit scherm). Vergeet niet te vermelden je volledige naam, emailadres, mobielnummer en interessegebied voor onderzoek.

Translate »
error: Content is protected !!