Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Professional Diploma

Wat is het verschil tussen een professionele- en academische graad?
Een professionele graad leidt je op met baanvereiste kennis, inzicht, vaardigheden en attitude, maar een academische graad helpt je algemene kennis over een specifiek onderwerp te ontwikkelen, je horizon te verbreden en je persoonlijkheid te verzorgen.

Een professionele graad, voorheen in de VS bekend als een eerste professionele graad, is een graad die iemand voorbereidt op het werken in een bepaald beroep, praktijk of industriesector die vaak voldoet aan de academische vereisten voor licentiestatus of accreditatie. Professionele graden kunnen een graduaats- of een bachelorsdiploma zijn, afhankelijk van het betrokken beroep en het land, en kunnen worden geclassificeerd als bachelor-, master- of doctoraatstitels. Om verschillende redenen kunnen professionele graden de naam dragen van een ander kwalificatieniveau dan hun classificatie in kwalificaties, bijvoorbeeld sommige Britse professionele graden worden bachelor genoemd maar zijn op masterniveau, terwijl sommige Australische en Canadese professionele graden de naam hebben ‘ Doctor’ maar zijn geclassificeerd als master- of bachelor graden.

Wij als stichting begeleiden studenten voornamelijk voor de examens en professional diploma’s van de Nederlandse Associatie voor Examinering en voor EXIN Certificaten; één van de grootste, onafhankelijke exameninstituten in Nederland. Daarnaast zijn wij studiebegeleiders voor equivalentie professional doctoraten van de VS.

Een aantal cursussen die op deze website staan studiebegeleiding door een docent die erkent is door onder andere de Associatie voor Examinering. Na de cursus kan de student het examen gaan afleggen bij de Associatie voor een in Nederland erkend diploma door de overheid en private sector.

Translate »
error: Content is protected !!