Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Studeren met een LMS

Instructies en vereisten voor studenten
  1. Voor studeren geldt ook “bezint eer gij begint”. Studeren doe je niet alleen voor jezelf! Je studeert ook voor de samenleving.
  2. Voor toelating als student is geen vooropleiding nodig, maar geadviseerd wordt minimaal een ontwikkeling op Mbo-3 te hebben voor de meeste cursussen.
  3. Studeren vergt veel tijd, bepaal daarom van tevoren wat je doel is om bepaald kennisgebied eigen te maken anders breek op gegeven moment de studie af.
  4. Daar de oprichter van RSS alles alleen doet en op niemand wacht voor hulp kunnen wat onvolkomenheden in de techniek/opzet van een module voorkomen.
  5. Iedereen, (niet-)moslim, kan zich voor een cursus inschrijven, maar er geldt een studieplicht. Wie langer dan 3 maanden niet actief studeert in RSS Learning Management System (LMS) wordt uitgeschreven en alles wordt gewist. Start iemand wederom, dan zal de student vanaf het begin alle behaalde toetsen weer moeten afleggen.
  6. Er zijn zowel cursussen voor kleine kinderen (5-12 jaar), de jeugd als volwassenen. Voor kleine kinderen is het noodzakelijk dat de ouders hun kinderen helpen bij het onderwijs. Dit is een onderdeel van ontwikkelingspsychologie waarvoor de ouders als eerste verantwoordelijk zijn.
  7. Studeren doe je niet met een mobiel, maar met een laptop, pc of tablet.
  8. Een goede internetverbinding is vereist. De student merkt zelf wel of zijn/haar internetverbinding van voldoende snelheid is.
  9. Er zijn zowel gratis als betaalde cursussen. De gratis cursussen heeft geen beoordelaar, LMS beoordeeld de beantwoording van de examenvragen aan de hand van antwoorden die wij al in LMS hebben vastgelegd als norm. Bij betaalde cursussen zijn er korte casussen waarvoor de student in LMS een oplossing van een probleem gaat opschrijven. Deze moet dan handmatig beoordeeld worden. Ook de moduleopdrachten die in de vorm van een paper uitgewerkt dienen te worden moeten handmatig beoordeeld worden.
  10. De examenvragen bestaan uit meerkeuzetoets, openvragen, korte casussen die met waar/onwaar worden beantwoord en papers die via de email ingeleverd dient te worden. Volwassenen hebben drie kansen en kinderen 10 kansen om de toets vragen goed te beantwoorden.

Waarom is onderwijs belangrijk?

Er zijn veel verschillende opvattingen en definities van wat onderwijs is, maar één ding kan universeel worden overeengekomen, en dat is het belang van onderwijs – en hier staat waarom:

1. Biedt stabiliteit en zelfvertrouwen

Onderwijs biedt stabiliteit in het leven en het is iets dat niemand je ooit kan afnemen. Door goed opgeleid te zijn en een universitair diploma te hebben, vergroot je je kansen op betere carrièremogelijkheden en open je nieuwe deuren voor jezelf.

2. Biedt financiële zekerheid

Naast stabiliteit biedt onderwijs ook financiële zekerheid, zeker in de huidige maatschappij. Een goede opleiding heeft de neiging om te leiden tot een beter betaalde baan, en biedt u ook de vaardigheden die nodig zijn om daar te komen.

3. Nodig voor gelijkheid

Om de hele wereld echt gelijk te laten worden, moet het beginnen met onderwijs. Als iedereen dezelfde kansen op onderwijs zou krijgen, dan zouden er minder kloven zijn tussen sociale klassen.  Iedereen zou een gelijke kans hebben op beter betaalde banen – niet alleen degenen die het al goed hebben.

4. Zorgt voor zelfafhankelijkheid

Het belang van onderwijs is duidelijk als het gaat om zelfredzaamheid. Als we zijn opgeleid, dan is het iets dat van ons is, en alleen van ons, waardoor we op niemand anders dan onszelf kunnen vertrouwen. Het kan je in staat stellen om niet alleen financieel onafhankelijk te zijn, maar ook om je eigen keuzes te maken.

5. Maak je dromen waar

Als je het kunt dromen, kun je het bereiken. Een opleiding is het krachtigste wapen dat je kunt hebben, en daarmee kun je al je dromen waarmaken. Er zijn natuurlijk bepaalde uitzonderingen, afhankelijk van wat je nastreeft, maar over het algemeen zal een opleiding je zo ver brengen als je bereid bent te gaan.

6. Een veiligere wereld

Onderwijs is iets dat niet alleen op persoonlijk niveau nodig is, maar ook op mondiaal niveau, omdat het iets is dat onze wereld veilig houdt en het een vredigere plek maakt. Onderwijs heeft de neiging om mensen het verschil tussen goed en kwaad te leren en kan mensen helpen uit risicovolle situaties te blijven.

7. Vertrouwen

Zelfverzekerd zijn is een belangrijk onderdeel van succesvol zijn in het leven. En wat is een betere manier om dat vertrouwen te winnen dan met een opleiding? Je opleidingsniveau wordt vaak beschouwd als een manier om je kennis te bewijzen, en het kan je het vertrouwen geven om je mening te uiten en je mening te uiten.

8. Een deel van de samenleving

In de huidige maatschappij wordt het hebben van een opleiding beschouwd als een essentieel onderdeel van het geaccepteerd worden door de mensen om je heen. Het hebben van een opleiding wordt verondersteld je een nuttig onderdeel van de samenleving te maken en kan je ook het gevoel geven dat je een bijdragend lid bent.

9. Economische groei op nationaal niveau

Een goed opgeleide samenleving is cruciaal voor economische groei. We hebben mensen nodig die blijven leren en onderzoeken om voortdurend innovatief te blijven. Landen met een hogere alfabetiseringsgraad bevinden zich ook in betere economische situaties. Met een hoger opgeleide bevolking worden meer werkgelegenheidskansen geopend.

10. Kan u beschermen

Onderwijs kan je meer beschermen dan je weet, niet alleen op financieel niveau, maar het kan ook helpen voorkomen dat je wordt misbruikt door te weten hoe je moet lezen en schrijven, zoals weten dat je geen valse documenten moet ondertekenen.

Succes met je goede studie- en carrière ambitie.

Translate »
error: Content is protected !!