Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Docentenkwalificaties

De hoofddocent van de RSS is hoogopgeleid in zowel islamitische- als seculiere wetenschappen.

Hij is na uitvoerige audits geregistreerd en internationaal een erkende opleider.

Hij is geregistreerd na audits bij:

  1. International Accreditation Organization als erkende Amerikaanse hoogleraar.
  2. Confederation of International Accreditation Commission (CIAC) India als honorary academic board advisor for Quality Assurance in Education. CIAC is een particulier, niet-gouvernementeel, zelfregulerend en snelst groeiend accreditatie-/ratingbureau dat werkt aan de verbetering van kwaliteitsnormen over de hele wereld. Federaal erkend als een non-profit organisatie.
  3. Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs van mbo-master. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten. De audit voor docenten gebeurt online en is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Een positief afgesloten docentenaudit is onbeperkt geldig.
Translate »
error: Content is protected !!
Chat openen
1
Begin met chatten ...