Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Raza Sufi Class

Categorieën: Algemeen

Over cursus

Basiskennis Sufism of Tasawwuf wil zeggen innerlijke reiniging. De status van het innerlijke bepaalt het succes in het overwinnen van problemen die uit het niets blijken te komen. Veel mensen in de huidige tijd, maar wat in de toekomende tijd meer zal voordoen, spirituele problemen waar zij zelf niet iets aan kunnen doen wegens het ontbreken van de kennis en tariqa (methodologie). Om volledig successen te kunnen behalen is vooraf aan tasawwuf kennis ook shari’ah kennis en praktiseren noodzakelijk.

Welke problemen doe zich voor bij de mensen die dat ervaren komt niet uit het niets, maar zijn activiteiten van andere mensen die belemmerende factoren en blokkades opleggen op het pad van de medemens. Dit doen zij door zwarte magiërs te bezoeken die duivelse praktijken uitvoeren waarin de bezoeker gaat geloven en daardoor een ongelovige wordt.

Waaraan kunt u denken, dus de symptomen, die aanduiden dat er sprake kan zijn van irritatie, kwelling en bezetenheid?

Zwaar gevoel, snel moe worden, geen zin in studeren en werken, hoofdpijn, overmatig haaruitval, nare dromen, stank ruiken van het onzichtbare, zwarte schimmen zien, ruzies, problemen op het werk, niet kunnen trouwen, vaak ziek worden, geen succes bij werk vinden, enz.

Hoe kunt u zelf deze problemen oplossen?

Dit gaan wij u leren in een reeks lessen die in de virtual classroom en fysieke bijeenkomsten gaan plaatsvinden.

  • Lesavonden van de basiskennis tot gevorderden tasawwuf zijn eens per weken in Leiden.
  • Lestijd: 20:00 – 22:00 uur
  • Toelating: degenen die geslaagd zijn voor het toelatingsexamen dat uit meerkeuzevragen bestaat.
  • Deadline aanmelden: instromen is maandelijks mogelijk.
Toon meer

Wat ga je leren?

  • Dua, wazaif en Qur'ān verzen en ahadith voor genezing en verlossing.

Cursus inhoud

Basiskennis Shari’ah

  • Online Examen basiskennis shari’ah
Translate »
error: Content is protected !!