Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Iman-e-Mufassal

Over cursus

Alle lesmateriaal is al vertaald naar het Nederlands en kan de geïnteresseerde direct beginnen de opleiding te volgen zonder eerst Arabisch en Urdu te hebben geleerd.

Opleidingsvorm

E-learning: zelfstudie, dus op je eigen tempo leren waar en wanneer het je uitkomt.

Studeren voor cijferlijst met diploma

Na inschrijven voor de module (rechtsboven) kunt u meteen beginnen met studeren, maar u krijgt geen cijferlijst met diploma als bewijs dat u gestudeerd heeft bij Stichting NIRI. Wilt u wel een cijferlijst met diploma (diploma alleen als de volledige opleiding is afgerond) dan klikt u op de volgende hyperlink  aanmelden bij de studentadministratie.

Erkenningen en accreditatie

 • Taajush Shari’ah Mufti Akhtar Raza Khan Qādri (radi Allāhu anhu)
 • Mufti-e-Azam Europe Allama Abdul Wajīd Qādri (Alayhir Rahmah)
Toon meer

Wat ga je leren?

 • Na het leren van deze cursus weet de student wat de geloofsovertuigingen zijn en kan anderen daarover vertellen.

Cursus inhoud

Iman-e-Mufassal
Amantoe biellāhi wa malā-e-katihie wa koetoebihie wa Rasoelihie wal-yauwmiel āgrie wal-qadri gairihie wa sharrihie mienAllāhi Ta’ala wal ba’si ba’dal maut. Imān wordt geloven genoemd met hart en ziel in de dingen die bekend staan als zijnde van de religie, en om iemands Imān uit te drukken met de tong. De dingen waarin geloofd moet worden zijn onder andere: geloven in het bestaan van Allāh Ta’ālā, Zijn Eenheid, Zijn engelen, Zijn Boeken en Sahīfa (memo’s, pagina's), Zijn profeten, maar ook onverkort geloven in de hashr en nashr van de volgende wereld, de eeuwige zegeningen in het Paradijs, de eeuwige kwellingen in de Hel, het kraken van de hemel, het verstrooien van de sterren en het in stukken breken van de aarde. Ook geloven dat het verplicht is om vijf keer per dag het gebed van namāz uit te voeren, vasten in de maande Ramadān al-Mubārak, zakāt afdragen en Hajj en bezoek brengen aan de heilige tombe van de Profeet Mohammed ﷺ in Medina Munawwarah.

 • Studenteninformatie
  00:00
 • Les 1 Allāh
 • Les 2 De engelen
 • Les 3 De Boeken van Allāh
 • Les 4 De Profeten van Allāh
 • Les 5 Dag des Oordeel
 • Les 6 Het levenslot
 • Les 7 De dood en het graf
 • Les 8 Herrijzen na de dood
 • Examen: meerkeuzetoets
Translate »
error: Content is protected !!