Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Iman-e-Mufassal

Over cursus

Bij Raza Shari’ah & Sufi School (RSS) kan gestudeerd worden voor Certified Professional in Shari’ah (CPS) door beginners voor basiskennis islam én voor de beroepen Moulvi/Imām en Alīm-e-Dīn. Alle lesmateriaal is al vertaald naar het Nederlands en kan de geïnteresseerde direct beginnen de opleiding te volgen zonder eerst Arabisch en Urdu te hebben geleerd.

CPS 1 mbo-niveau: basiskennis islam (9 maanden)

Modulen: Kalma, Iman-e-Mufassal, Arabisch 1 Qaida, Azān en iqamat, Hadj en umrah, Zakāt en sadaqāh, Namāz, Saum (vasten in Ramadān al-Mubārak), Allāh’s Bestaan, Istinja, Woezoe, Tayammum en Ghusl. De student bepaald zelf welke modulen in welke volgorde worden gevolgd.

Vrijstelling voor een module aanvragen

Aspirant studenten die denken de studiestof van een module al te beheersen kunnen een assessment aanvragen. Je vult dan de gevraagde informatie in waarna een mondeling gesprek volgt in de vorm van een examen dat 30 minuten duurt. Er is maar één kans om voor het assessment te slagen.

Opleidingsvorm

 • E-learning: zelfstudiestudie met contact en begeleiding op afstand via de groene Q&A-chat (rechtsonder op het scherm). Wij reageren binnen vijf werkdagen op uw bericht.

Examen

Het examen is online in de RSS Learning Management System. Dit examen bestaat uit meerkeuzevragen. In de studenteninformatie van deze module staat meer over de exameneisen vermeld.

Diploma

De student die voor alle modulen is geslaagd ontvangt het diploma CPS 1 Basiskennis islam.

Toon meer

Wat wil je leren?

 • Na het leren van deze cursus weet de student wat de geloofsovertuigingen zijn en kan anderen daarover vertellen.

Cursus inhoud

Iman-e-Mufassal
Amantoe biellāhi wa malā-e-katihie wa koetoebihie wa Rasoelihie wal-yauwmiel āgrie wal-qadri gairihie wa sharrihie mienAllāhi Ta’ala wal ba’si ba’dal maut. Imān wordt geloven genoemd met hart en ziel in de dingen die bekend staan als zijnde van de religie, en om iemands Imān uit te drukken met de tong. De dingen waarin geloofd moet worden zijn onder andere: geloven in het bestaan van Allāh Ta’ālā, Zijn Eenheid, Zijn engelen, Zijn Boeken en Sahīfa (memo’s, pagina's), Zijn profeten, maar ook onverkort geloven in de hashr en nashr van de volgende wereld, de eeuwige zegeningen in het Paradijs, de eeuwige kwellingen in de Hel, het kraken van de hemel, het verstrooien van de sterren en het in stukken breken van de aarde. Ook geloven dat het verplicht is om vijf keer per dag het gebed van namāz uit te voeren, vasten in de maande Ramadān al-Mubārak, zakāt afdragen en Hajj en bezoek brengen aan de heilige tombe van de Profeet Mohammed ﷺ in Medina Munawwarah.

 • Studenteninformatie
  00:00
 • Les 1 Allāh
 • Les 2 De engelen
 • Les 3 De Boeken van Allāh
 • Les 4 De Profeten van Allāh
 • Les 5 Dag des Oordeel
 • Les 6 Het levenslot
 • Les 7 De dood en het graf
 • Les 8 Herrijzen na de dood
 • Online Examen
Translate »
error: Content is protected !!