Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Iman-e-Mufassal

Over cursus

Bij Raza Shari’ah & Sufi School (RSS) kan gestudeerd worden voor Certified Professional in Shari’ah (CPS) door beginners voor basiskennis islam én voor de beroepen Moulvi/Imām en Alīm-e-Dīn. Alle lesmateriaal is al vertaald naar het Nederlands en kan de geïnteresseerde direct beginnen de opleiding te volgen zonder eerst Arabisch en Urdu te hebben geleerd.

CPS 1 mbo-niveau: basiskennis islam (9 maanden)

Modulen: Kalma, Iman-e-Mufassal, Arabisch 1 Qaida, Azān en iqamat, Hadj en umrah, Zakāt en sadaqāh, Namāz, Saum (vasten in Ramadān al-Mubārak), Allāh’s Bestaan, Istinja, Woezoe, Tayammum en Ghusl. De student bepaald zelf welke modulen in welke volgorde worden gevolgd.

Opleidingsvorm

E-learning: zelfstudie, dus op je eigen tempo leren waar en wanneer het je uitkomt.

Examen

 • Het examen is online en bestaat uit meerkeuzevragen en/of stellingen. Om te slagen voor het examen heeft de kandidaat drie kansen.
 • Examenvoorwaarde: het examen dient binnen drie maanden na de start te zijn afgelegd, zo niet dan wordt de studentgegevens verwijderd.

Certificaat en/of diploma CPS 1 Basiskennis Islam

 • De student die voor een CPS 1 module is geslaagd ontvangt het RSS-certificaat voor betreffende module. Dit dient aangevraagd te worden. Kosten van het certificaat is € 35,-. Voor de betaling wordt een betaalverzoek verzonden. Het certificaat wordt per post opgestuurd naar de student nadat de betaling is ontvangen.
 • De student die voor alle modulen van de CPS 1 Basiskennis Islam is geslaagd krijgt het RSS-diploma CPS 1 Basiskennis Islam opgestuurd. Kosten diploma: geen.

Erkenningen en accreditatie

 • Taajush Shari’ah Mufti Akhtar Raza Khan Qādri (radi Allāhu anhu)
 • Mufti-e-Azam Europe Allama Abdul Wajīd Qādri (Alayhir Rahmah)
 • Erkende docent en opleider ingeschreven in het Nederlandse Register Crkbo
 • International Accreditation Commission
Toon meer

Wat wil je leren?

 • Na het leren van deze cursus weet de student wat de geloofsovertuigingen zijn en kan anderen daarover vertellen.

Cursus inhoud

Iman-e-Mufassal
Amantoe biellāhi wa malā-e-katihie wa koetoebihie wa Rasoelihie wal-yauwmiel āgrie wal-qadri gairihie wa sharrihie mienAllāhi Ta’ala wal ba’si ba’dal maut. Imān wordt geloven genoemd met hart en ziel in de dingen die bekend staan als zijnde van de religie, en om iemands Imān uit te drukken met de tong. De dingen waarin geloofd moet worden zijn onder andere: geloven in het bestaan van Allāh Ta’ālā, Zijn Eenheid, Zijn engelen, Zijn Boeken en Sahīfa (memo’s, pagina's), Zijn profeten, maar ook onverkort geloven in de hashr en nashr van de volgende wereld, de eeuwige zegeningen in het Paradijs, de eeuwige kwellingen in de Hel, het kraken van de hemel, het verstrooien van de sterren en het in stukken breken van de aarde. Ook geloven dat het verplicht is om vijf keer per dag het gebed van namāz uit te voeren, vasten in de maande Ramadān al-Mubārak, zakāt afdragen en Hajj en bezoek brengen aan de heilige tombe van de Profeet Mohammed ﷺ in Medina Munawwarah.

 • Studenteninformatie
  00:00
 • Les 1 Allāh
 • Les 2 De engelen
 • Les 3 De Boeken van Allāh
 • Les 4 De Profeten van Allāh
 • Les 5 Dag des Oordeel
 • Les 6 Het levenslot
 • Les 7 De dood en het graf
 • Les 8 Herrijzen na de dood
 • Online Examen
Translate »
error: Content is protected !!