Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Diplomawaardering

Categorieën: Algemeen

Over cursus

Als een opleidingsinstituut, instelling of werkgever vraagt om uw diploma door ons te laten waarderen, dan dient u een schriftelijke bevestiging te vragen aan die opdrachtgever dat zij akkoord gaan met onze dienstverlening. Bij uw aanvraag stuur u deze bevestiging ook mee naar onze Stichting. Het evalueren van niet erkende diploma’s van private scholen is handwerk en veel rekenwerk.

Wat zegt Nuffic: “Wij zijn Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek. Onze ambitie is dat iedere leerling en student internationale ervaring opdoet. Vanuit die gedachte moedigen we iedereen aan om eigen grenzen te verleggen.”

Accreditatie

Wat zegt Nuffic: “Een organisatie controleert en beoordeelt de kwaliteit van onderwijs. Meestal is de accreditatie voor een paar jaar geldig. In sommige landen is accreditatie verplicht, in andere landen is het vrijwillig. De overheid van een land wijst vaak 1 of meerdere organisaties aan die verantwoordelijk zijn voor het accrediteren van instellingen en/of opleidingen. Daarnaast zijn er ook particuliere accreditatieorganisaties. Wij vermelden en raadplegen (bij diplomawaarderingen) alleen accreditatieorganisaties die door de overheid van dat land aangewezen zijn.”

Voor wie?

Particulieren, overheid, werkgevers, opleidingsinstellingen, enzovoorts.

Onze ervaringen

  • De voorzitter is in Nederland opgeleid en getraind door Salta Group/NCOI in Basis Kwalificatie Examinering (BKE) en Nuffic, én in Amerika door International Accreditation Organization in het evalueren van professional diploma’s van zowel publieke- als private scholen, omdat de kennis en wetenschap van de private scholen bij de reguliere onderwijs- en evaluatie instellingen ontbreekt.
  • De voorzitter is Executive Member of the Academic Board for Quality Assurance in Education of the CIA-Global Accreditation Commission in India.
  • De voorzitter heeft meer dan 15 jaar onderwijskundige ervaring opgedaan bij Salta Group (de grootste opleider in Nederland) als freelance docent, examinator, assessor en beslisser op bezwaarschriften van studenten bachelor en master. Naast deze hooftaken heeft hij andere onderwijsgerichte activiteiten zoals ontwikkelaar onderwijsmodulen, beoordelaar mondeling examen, beoordelaar moduleopdrachten, beoordelaar schriftelijk examen, portfoliobegeleider, portfoliobeoordelaar, EVC-assessor, EVC-portfoliobegeleider, afstudeerbegeleider en trainer.
Toon meer
Translate »
error: Content is protected !!