Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Arabisch 4

Over cursus

Bij Raza Shari’ah & Sufi School (RSS) kan gestudeerd worden voor Certified Professional in Shari’ah (CPS) door beginners voor basiskennis islam én voor de beroepen Moulvi/Imām en Alīm-e-Dīn. Alle lesmateriaal is al vertaald naar het Nederlands en kan de geïnteresseerde direct beginnen de opleiding te volgen zonder eerst Arabisch en Urdu te hebben geleerd.

CPS 3 hbo-niveau: modulen Alīm-e-Dīn (1,5 jaar)

Arabisch 3, Arabisch 4, Inleiding tasawwuf, Inleiding mantiq (logica), Inleiding falsafa (filosofie), Ikhtalāf-e-fuqaha, Juridische vaardigheden (fatwa methoden en technieken), Firqa’s, inleiding munāzara (debatteren), Urdu Qaida en Islamic business & finance.

Vrijstelling voor een module aanvragen

Aspirant studenten die denken de studiestof van een module al te beheersen kunnen een assessment aanvragen. Je vult dan de gevraagde informatie in waarna een mondeling gesprek volgt in de vorm van een examen dat 30 minuten duurt. Er is maar één kans om voor het assessment te slagen.

Examens

De meeste examens worden online afgenomen in de RSS Learning Management System. Deze examens bestaan uit open- en gesloten vragen of een essay. Voor sommige modulen wordt het examen mondeling afgenomen in de Virtual Classroom. In de studenteninformatie van deze module staat de examenvorm vermeld.

Diploma

De student die voor alle modulen is geslaagd ontvangt het diploma CPS 3 Alīm-e-Dīn.

Opleidingsvormen en -varianten

Deze opleiding organiseren wij in de virtual classroom.

 • In een virtual classroom heeft u ook rechtstreeks contact met de docent en de deelnemers, maar dan op afstand.

In welke maanden zijn geen Virtual Classroom lessen?

Ramadān al-Mubārak, zomer (juli/augustus), winter (half december/half januari)

Toon meer

Wat wil je leren?

 • Woordenschat, zelfstandige naamwoorden, voornaamwoorden, (on)bepaalde woorden, bijvoeglijke naamwoorden, enkel-, twee- en meervoud, voorzetsel, bezitsvormen, bezittelijke naamval of genitief, actieve en passieve uitspraak, tegenwoordige en toekomstige tijd, enzovoorts. Kortom, lezen, begrijpen, spreken en schrijven.

Cursus inhoud

Arabische taalkunde

 • Studenteninformatie
  00:00
 • Studievaardigheden
  00:00
 • Download studieboeken
  00:00
 • Examen is schriftelijk en mondeling
Translate »
error: Content is protected !!